Scenario 2001: Telenor mister 30% markedsandel

I løpet av fem år vil Telenor gå fra 100 prosent til 70 prosent markedsandel i det norske markedet. Til gjengjeld skal selskapet ha 40 prosent av det nordiske markedet gjennom Telenordia, og få 30 prosent av omsetningen fra internasjonal virksomhet. - Målet er at vi skal være store nok til å bestemme selv, sier visekonsernsjef Terje Thon.

I løpet av fem år vil Telenor gå fra 100 prosent til 70 prosent markedsandel i det norske markedet. Til gjengjeld skal selskapet ha 40 prosent av det nordiske markedet gjennom Telenordia, og få 30 prosent av omsetningen fra internasjonal virksomhet. - Målet er at vi skal være store nok til å bestemme selv, sier visekonsernsjef Terje Thon.

Visekonsernsjef Terje Thon skisserer en visjon for vår liberaliseringstruede monopolist som i løpet av fem år vil gjøre selskapet til en koloss som omsetter for 30 milliarder kroner pr år. 20 prosent av dette skal komme fra forretningsområder som ikke eksisterer i dag.

- Våre markedsandeler kan ikke gå under 70 prosent av det norske markedet dersom vi fremdeles skal kunne tilby tjenester både på Skøyen i Oslo og på Snåsa, fremholdt Thon.

All beskyttelse av det norske og det meste av det europeiske telemarkedet opphører 1. januar 1998. Allerede nå møter Telenor stadig sterkere konkurranse, en konkurranse som ble innskjerpet 1. november da videresalg av leide samband ble frisatt.

Telenors femårsplan forutsetter stadig mindre inntekter fra "tradisjonell" televirksomhet - det faste nettet. I 1990 omsatte selskapet 16 mrd kroner på fastnettrelatert virksomhet, mens 2 milliarder kom fra annen virksomhet. I 1996 er omsetning på fastnett mindre enn 10 milliarder, mens annen virksomhet genererer 13 milliarder. I år 2001 regner selskapet fremdeles med en omsetning på mindre enn 10 milliarder på fastnett, mens den totale omsetningen altså skal ende på 30 milliarder.

Veksten skal først og fremst komme på verdiøkende tjenester, mobile tjenester og datatjenester, men også på innholdstjenester.

-- Vår prisstrategi tar utgangspunkt i at vi har Europas laveste priser for utlandstrafikk og bedriftskunder. Tross betydelige motstand fra politiske krefter som har forutsatt sterk subsidiering av svake og små kunder på bekostning av store og sentralt plasserte kunder, og på tross av det internasjonalle "kartellet" av teleoperatører som ønsker "superprofitt", har vi plassert oss blant de billigste teleoperatørene i Europa på disse omådene.

Telenor har vært en internasjonal pådriver for å sette ned de kartellfastlagte prisene på internasjonal trafikk, basert på et bedriftsøkonomisk noe underlig ønske om selv å få mindre profitt ut av sine kunder, som til gjengjeld skal få bedre og rimelige tjenester.

I løpet av 1997 skal Telenor videreføre prisreduksjonene på lange avstander. Selskapet lover også å droppe den tellerskrittbaserte takseringen av trafikk, og istedet innføre sanntidstaksering.

- Dessuten skal vi sørge for å stoppe subsidieringen av mobilnettoperatørene med fastnettinntekter.

Thon forklarer at mobiloperatørene lenge er blitt kraftig subsidiert av brukere av vanlige telefoner ved at telefonsamtaler som terminerer i mobile nett priser høyt over det reelle kostnadsnivået.

Totalt vil prisene reduseres med fra fem til 25 prosent i 1997.

Til toppen