Scharning holder veksttakten

Både salg og resultat peker jevnt oppover for SPCS-Gruppen. Toppsjef Tom Scharning kunne i dag legge fram en dobling av resultatet før skatt fra 1998 til 1999.

Både salg og resultat peker jevnt oppover for SPCS-Gruppen. Toppsjef Tom Scharning kunne i dag legge fram en dobling av resultatet før skatt fra 1998 til 1999.

SPCS-Gruppens resultat før skatt endte på 65 millioner kroner i 1999 mot 32,3 millioner i 1998, en økning på 101,5 prosent, opplyser selskapet i en børsmelding.

Fortjenesten per aksje utgjorde 0,82 kroner i 1999 mot 0,25 kroner året før - mer enn en tredobling. Styret forslår nå et utbytte på 25 øre per aksje for 1999.

På driftsresultat-siden vokser SPCS-Gruppen med 26,6 prosent - opp fra 47,3 millioner kroner i 1998 til 60 millioner i fjor.

Også salgssiden holder Tom Scharning og kompani veksttakten på over 20 prosent. Omsetningen økte fra 295,8 millioner kroner i 1998 til 367,1 millioner det siste året, en økning på 24,1 prosent, ifølge børsmeldingen.

For fjerde kvartal isolert endte selskapet på 139,2 millioner kroner, sammenliknet med 115,9 millioner i Q4 året før - en økning på 20,1 prosent. Driftsresultatet i siste kvartal 1999 utgjorde 38,2 millioner mot 33,9 millioner i samme periode året før.

Til toppen