Scharning ut, kvinner inn i IKT-Norge

Bjørn Trondsen tar over etter Tom Scharning (bildet) som styreleder, mens generalsekretær Per Morten Hoff hevder IKT-Norge har IKT-kvinner på agendaen.

Det var generalforsamling i IKT-Norge onsdag kveld, og valgkomiteens innstiling til ny styreleder ble enstemmig vedtatt. Konsernsjef Bjørn Trondsen i EDB Business Partner har tidligere vært leder av Den Norske Dataforening, nå få han styreledervervet i IKT-Norge.

- Vervet innebærer ikke at man jobber som arbeidende styreformann. Men Tom Scharning har likevel vært veldig aktiv i de årene han har vært styreleder, sier Per Morten Hoff til digi.no.

Etter seks år med Scharning som styreleder er det i dag i underkant av 400 medlemsbedrifter i interesseorganisasjonen, som til sammen omsetter for 120 milliarder kroner årlig.

Trondsen skal lede et styre som til sammen består av 16 personer, hvorav åtte personer er varamedlemmer.

- De åtte møter fast annenhver måned, men ofte stepper varamedlemmene inn på grunn av forfall fra de ordinære medlemmene, sier Hoff som opplyser at Internett-bransjen aldri har vært særlig godt representert.

Alexander Arnesen fra Icon Medialab ble gjenvalgt i fjor og var ikke på valg i går. Utover han, er det kun varamedlemmene Grethe Viksaas fra Basefarm, Jørgen Waaler fra Igroup og Eilert Hanoa fra Mamut som har hatt et hovedfokus på Internett-økonomien.


- Vi har vel egentlig ikke hatt så mange fra den bransjen. Vi er opptatt av å gjenspeile totaliteten i bransjen. Nå er det slik at de større aktørene ofte er litt mer opptatt og har større ressurser til å ta involvere seg i bransjepolitikk og næringspolitikk, mener Hoff som sier at fordelingen kvinner og menn er noe som årets valgkomité har vært opptatt av.

- Det er ikke kjørt en kvotering, men komiteen har lagt ekstra vekt på å få inn flinke kvinner. I forrige periode hadde vi kun én kvinne som medlem av styret og ett varamedlem,opplyser Hoff.

Likevel synes det ikke ha skjedd den store revolusjonen. Den kvinnelig sjefen i norske NetCom er kommet inn som ordinært styremedlem, det samme har Kirsti Kierulf fra Kvinneuniversitetet.

Til sammen er fire av seksten styremedlemmer i IKT-Norge kvinner, det vil 25 prosent.

Her er alle styremedlemmene i IKT-Norge i kommende periode:
1. Styreleder Bjørn Trondsen, EDB Business Partner ASA
2. Styremedlem Endre Rangnes, IBM Norge AS
3. Styremedlem Per Kveim, Software Innovation ASA
4. Styremedlem Barbara Thoralfsson, NetCom as
5. Styremedlem Hasse Iwarsson, Canon Norge AS
6. Styremedlem Kirsti Kierulf, Kvinneuniversitetet
7. Styremedlem Truls Berg, Divine Nordic AS
8. Styremedlem Alexander Arnesen, Icon Medialab AS
9. Varamedlem Eilert Hanoa, Mamut ASA
10. Varamedlem Grethe Viksaas, BaseFarm AS
11. Varamedlem Irene Wara, Component Software AS
12. Varamedlem Jørgen Waaler, Igroup ASA
13. Varamedlem Bjørn Boberg, Accenture AS
14. Varamedlem Knut Morten Aaserud, SAP Norge AS
15. Varamedlem Rune Relling, Nordisk Språkteknologi AS
16. Varamedlem Øyvind Myhre, Høysæter AS

Til toppen