Schibsted allierer seg med europeiske investorer

Britiske Arts Alliance og tyske Early Bird kjøper seg inn i et nystartet holdingsselskap i Tyskland der Schibsted er hovedaksjonær. Sammen starter de et nytt produkt med base i det gamle SOL-selskapet Referanse.no.

Britiske Arts Alliance og tyske Early Bird kjøper seg inn i et nystartet holdingsselskap i Tyskland der Schibsted er hovedaksjonær. Sammen starter de et nytt produkt med base i det gamle SOL-selskapet Referanse.no.

Det er første gang britiske Arts Alliance investerer i et norsk selskap. De gjør det gjennom selskapet Digital Ventures II med støtte fra norske Thomas Høegh (bildet), gründer i Arts Alliance. I tillegg kommer det tyske investeringsselskapet Early Bird inn på eiersiden i et nytt holdingsselskap som etableres i Tyskland som kalles ECOMDA.

- ECOMDAs tjenester utnytter internettets egenskaper på en revolusjonerede måte og vil gi organisasjoner og virksomheter en effektivtetsfremmende service til medlemmer og ansatte, sier Høegh i en pressemelding.

Etableringen til Schibsted, som eier 37,5 prosent i det nye holdingsselskapet, er basert på datterselskapet Referanse.no, et selskap som mediekonsernet skaffet seg totalt kontroll over i mai i fjor. Tidligere het selskapet SOL Referanse og leverer medlemsbaserte informasjontjenester til nettbrukerne.

Tilbudet har vært elektronisk informasjon fra norske og internasjonale kilder som har samlet både avis- og billednyheter i et arkiv. I tillegg har de over 13.000 kundene tilgang på Løsøreregisteret, Eiendomsregisteret og offentlige dokumenter.

Det er likevel ikke disse basistjenestene via web som er grunnlaget for nyetableringen i Tyskland, men et et helt nytt produkt som skal selges til organisasjoner og bedrifter. Med utgangspunkt i Icon Medialabs publiseringssystem I/O tilrettelegger ECOMDA en community-tjeneste for kundene.

- I dag benytter organisasjoner store økonomiske ressurser på å sende informasjon til sine medlemmer. De er ikke klare over hvilke muligheter som ligger i effektivisering gjennom Internett. Tjenesten har til hensikt å tilgjengeliggjøre mye av informasjonen over Internett som i dag går med vanlig post, sier Ole Morten Alstad som er daglig leder i Referanse.no som er 100 prosent eid av ECOMDA.

Alstad opplyser at man gjennom den nye tjenesten kan få informasjon om hvilken kompetanse enkeltmedlemmer i organisasjoner og bedrifter sitter med som medlemmene tidligere ikke har hatt mulighet til å ha samlet uten en enorm innsats.

Dermed kan kollegaer utvide kontaktnettet sitt radikalt gjennom en slik tilrettelegging.

- Tjenesten som nå lanseres er neste generasjons verktøy for organisasjoner og bedrifter med en klar strategi for bruk av Internett. Tjenester som denne vil overta for dagens webtjenester og dermed utnytte Internetts potensial i mye større grad, mener styreformann i ECOMDA, Per Håkon Fasting som også er direktør i Schibsted.

Blant de tjenestene som Schibsted-selskapet tilrettelegger for kundene er diskusjonsgrupper. Disse er vanlig å bruke for den erfarne nettbruker, men vanskeligere tilgjengelig for nettnoviser.

Ett av Alstads hovedpoeng er at vise at internettet består av mer enn web, og det vil ECOMDA gjerne utnytte overfor bedrifter og organisasjoner.

Til toppen