Schibsted åpner for "VG-portalen"

Schibsted Multimedia og Sverre C. Munck mister verdifulle inntekter fra Telenor Nextel når treårsavtalen mellom de to selskapene går ut ved årskiftet. Schibsted og TeliaNor er nå i forhandlinger for å se nærmere på blant annet restriksjonene som hindrer Schibsted i starte konkurrerende portalvirksomheter til SOL.

Schibsted Multimedia og Sverre C. Munck mister verdifulle inntekter fra Telenor Nextel når treårsavtalen mellom de to selskapene går ut ved årskiftet. Schibsted og TeliaNor er nå i forhandlinger for å se nærmere på blant annet restriksjonene som hindrer Schibsted i starte konkurrerende portalvirksomheter til SOL.

Bare i de tre første kvartalene i år har Schibsted Multimedia mottatt 30 millioner kroner gjennom en treårsavtale med Telenor Nextel. Den ble inngått da Schibsted Nett og Telenor Online fusjonerte 1. januar 1997. Avtalen gikk ut på at Schibsted skulle få en kompensasjon for at Telenor "kjøpte ut" 50.000 aksesskunder og la ned Schibsted Nett som merkevare.

Dermed inngikk man en avtale hvor Schibsted i tre år fikk tilført en fast prosentinntekt fra tilstrømningen av nye aksesskunder som Telenor Nextel fikk gjennom sitt startpakke-tilbud (pakken kalles Telenor Internett).

Avtalen går ut ved årskiftet, men Schibsted signaliserer at det kommer til å bli endringer når de satser på å forlenge aksessavtalen på "forretningsmessige vilkår" neste år. En rekke forpliktelser og begrensinger skal fjernes, ifølge en børsmelding fra selskapet.

Det står imidlertid fortsatt åpent i forhandlingene om Schibsted faktisk vil kunne satse på egne merkevare-portaler i konkurranse med SOL. Men det kan fort bli aktuelt å åpne for en "VG Portal" eller "Aftenposten Portal".

- Avtalen med Telenor blir på andre vilkår, bekrefter Mette Storvestre, som er investor relations manager i Schibsted ASA. Hun sier at den såkalte buntingavtalen vil bli forlenget også i neste årtusen.


- De forretningsmessige restriksjonene i avtalen vil falle bort. Det innebærer at vi eventuelt kan starte konkurrerende portalvirksomhet gjennom våre andre sterke merkevarer. Det kunne vi ikke tidligere, sier hun.

I en ikke altfor sterk inntektsstrøm, faller altså ekstrainntektene fra aksesskundene bort. For selv om trafikken på SOL og Passagen i Sverige er de største i hele Norden, er ikke SOL-selskapene kommersielt (gjennom annonseinntekter) i nærheten av å utnytte trafikken 100 prosent.

Storvestre innrømmer at de må prøve å kompensere for de millionene som ikke lenger vil komme inn neste år fra Telenor Nextel. Provisjonssummene fra Nextel-abonnentene har vært stigende i år, med 30 millioner kroner inn til Schibsted Multimedia de ni første månedene av året.

- Dette er ganske mye penger sett i forhold til hva inntektene på Internett ellers har ligget på, sier hun og mener at en av løsningene ligger i å utvide internettvirksomheten bredere.

- Det er i dag interne konkurrerende virksomheter innen konsernet, og det kommer vi til å fortsette å drive med i fremtiden, sier hun og viser til for eksempel avtalen VG har gjort med rekrutteringstjenesten Topjobs på Internett.

Topjobs er en delvis konkurrent til Aftenpostens FINN, selv om FINN er en mye bredere tjeneste. Topsjobs satser primært på ledere og bransjespesialister.

Strategien om konkurrerende virksomheter på Internett har allerede blitt eksponert gjennom oppkjøpet av ABC Startsiden der først Telenor Nextel og deretter Schibsted kjøpte seg inn. Og selv om de nye eierne vil ha det til at Startsiden er mer en katalogisering av nettsteder enn en portal, er gründer Tom Ottmar klinkende klar i sin tale: SOL er hovedkonkurrenten.

Les tidligere Startsiden-saker her:

Den siste tiden er det også en portalkonkurrent dukket opp på markedet: Dagbladet er den første avisen i Akersgata som starter sin egen portal.

Les:

Mette Storvestre i Schibsted innrømmer at det å være til stede mange steder, også kan ses på som et trekk for å hindre konkurrenter å innta markedene:

- Hadde ikke Topjobs valgt VG, kunne de jo for eksempel gått til Dagbladet , sier hun.

Schibsted Multimedia og Sverre C. Munck har lenge signalisert at de har jobbet mot en felles eiermodell og en felles strategi for konsernets multimediesatsing. Nå blir eiersitsen lik i de fire landene ved at man oppretter et holdingsselskap med fordelingen Schibsted 56 prosent, Telenor/Telia 40 prosent og de ansatte (evt. andre) 4 prosent.

I datterselskapene er det derimot ulike fordeling ettersom Schibsted ikke er inne i Finlandsvirksomheten, mens Telia/Telenor ikke er inne i SOL Danmark.

Holdingsselskapet, som digi.no har skrevet om tidligere, opprettes fra 1. januar 2000, og børsnoteringen skal gjennomføres i Stockholm i løpet av andre eller tredje kvartal neste år.

Les saken her:

Strategien for alle SOL-selskapene og Schibsted blir like. Det skal være en ikke-eksklusiv satsing på dedikerte områder: Community (nettsamfunn), søketjenester, e-handel og medievirksomhet.

- Med denne avtalen er SOL-selskapene i en posisjon til å operere som ett selskap i hele Norden, sa konserndirektør Sverre Munck i går i en børsmelding. SOL har per i dag fire millioner unike nettbrukere og 150 millioner sidevisninger i måneden på de nordiske tjenestene.

- Kombinasjonen av operasjonene vil åpne for større kostnadseffektivitet og hurtigere produktutvikling på tvers av grensene, sier han videre, og legger til at SOL-portalene alltid vil være mer lokale enn de internasjonale konkurrentene.

- Ja, vi tror på portaler som forretningsmodell på Internett også i fremtiden, bekrefter Storvestre. Hun presiserer imidlertid at massemarkedsportaler kun er ett av tre satsingsområder for Schibsted Multimedia. I tilegg kommer avisenes egne online-virksomheter og investeringsvirksomhet.

I regnskapet som Schibsted legger frem, har salgene av Neo Interaktiv og SOL System i år brakt inn 60 millioner kroner i Schibsted-kassa. Med fare for å bli beskyldt for å pynte på resultatet, regnes disse investeringene som driftsinntekter i Schibsted.

Ifølge kommentarene i konsernregnskapet for 3. kvartal vil en vesentlig del av den fremtidige verdiskapningen i Schibsted komme fra nye medier. Reorganiseringstiltak skal gjennomføres for bedre å kunne skille mellom de etablerte medier og online-virksomheten. Konsernsjef Kjell Aamot satte "Schibsted.com" som merkenavn på den nye medievirksomheten på presentasjonen torsdag ettermiddag.

"Det tas sikte på å utnytte konsernets omfattende innholdsproduksjon, sterke merkenavn, store markedsføringskapasitet og etablerte kunderelasjoner for å oppnå vekst og verdiskapning innen dette området", skriver Schibsted i sin presentasjon av fremtidens strategi.

Med andre ord, de etablerte merkenavnene som Aftenposten, VG og TV 2, skal utnyttes i en mye større grad på Internett fremover enn det som har blitt gjort til nå.

- Vi håper at bygging av merkevarer kombinert med fremtidig vekst i e-handel skal gi stor effekt neste år, sier Storvestre.

Ett av e-handelsselskapene Schibsted selv har åpnet på det norske markedet er Bokkilden. Fra 2. til 3. kvartal er omsetningsveksten på hele 165 prosent. Likevel er ikke omsetningen veldig høy. I perioden august til og med oktober (ikke et rent 3. kvartal) opplyser Bokkilden at de omsatte for 2,5 millioner kroner.

Til toppen