Schibsted avviser lekkasjer

Børsverdien på Schibsted steg hele seks prosent før selskapet i dag informerte markedet om at Aftenposten planlegger kostnadskutt på 170 millioner kroner.

Børsverdien på Schibsted steg hele seks prosent før selskapet i dag informerte markedet om at Aftenposten planlegger kostnadskutt på 170 millioner kroner.

- Vi har ingen grunn til å tro at det har foregått misbruk av innside-informasjon i forbindelse med meldingen om innsparingsprogrammet, sier investor relations-ansvarlig Stein Yndestad i Schibsted til digi.no.

Schibsted sendte klokken 14.50 onsdag en melding til Oslo Børs om et omfattende kostnadskutt-program.

Yndestad innrømmer at det er sjelden at Schibsted-aksjen er å finne på børsens vinner- eller taper-lister, men peker på at aksjen har vist en meget god utvikling den siste måneden.

Aksjekursen til Schibsted har steget fra et nivå rundt 85 kroner i midten av desember til 100 kroner som var sluttkursen mandag kveld. Forrige uke steg kursen med vel ti prosent.

Ledelsen i Aftenposten ble informert om kostnadsbesparelsesprogrammet onsdag morgen. De ansatte ble informert klokken 13.30, og børsmeldingen ble sendt ut klokken 14.50.

Før børsmeldingen ble sendt ut hadde kursen steget med seks prosent. Ved børs-slutt onsdag var kursstigningen ni prosent.

Onsdagens omsetning av nær 600.000 aksjer ligger betydelig over en gjennomsnittlig dagsomsetning i Schibsted, men det har med jevne mellomrom vært dager med omtrent like høy omsetning. Hoveddelen av omsetningen fant sted før Schibsted sendte sin børsmelding.

Yndestad mener aksjens kursstigning den siste måneden skyldes at flere analytikere, på bakgrunn av den sterke kursutviklingen på amerikanske Internett-aksjer, har anbefalt kjøp av Schibsted-aksjer fordi selskapet er godt posisjonert i Internett-bransjen i Skandinavia.

Ved Oslo Børs sier informasjonsdirektør Bernt Bangstad at børsen vil innhente informasjon fra selskapet om hvorledes informasjonen om kostnadsbesparelsene ble formidlet, og ser samtidig på de transaksjoner som er gjort i aksjen i forkant av meldingen. Undersøkelsene knyttet til handelen med selskapets aksjer skjer på et helt rutinemessig grunnlag og uten mistanker om at det har foregått noe ulovlig.

Til toppen