Schibsted-eid svensk auksjonstjeneste til Norge

Etter å ha sondert det kuperte norske terrenget for å finne passende partnere, starter Bidlet heller opp for seg selv i Norge. Auksjonshuset der Schibsted har en eierandel, satser på å bli størst på nett.

Etter å ha sondert det kuperte norske terrenget for å finne passende partnere, starter Bidlet heller opp for seg selv i Norge. Auksjonshuset der Schibsted har en eierandel, satser på å bli størst på nett.

I likhet med stillingsmarkedet på Internett, begynner auksjonsmarkedet i Norge å bli trangt. Nettauksjonistene konkurrerer både med hverandre om et begrenset antall brukere på web og prøver samtidig kollektivt å stjele kunder fra de tradisjonelle rubrikk-markedsplassene, hvor ikke minst Schibsteds Aftenposten råder.

Papirutgaven av Aftenposten taper omsetning og markedsandeler, ikke minst til Internett-tjenester. For å møte utviklingen har avisen opprettet en gjennomgående merkevare i alle mediekanaler, Finn, for å fange opp forbrukerne. Samtidig har Schibsted tatt det strategiske valget at de vil være til stede så mange steder som mulig på Internett for å fange opp rubrikkbrukerne.

Derfor kopler nå SOL fra DinSide som auksjonspartner og satser heller på SOL-eide Bid2Day i hele Skandinavia, inkludert Norge.
Les om saken her:
SOL kjøper seg nordisk storauksjon på Internett
Og en ny svenske er på vei over Kjølen. Denne gangen dreier det seg om Bidlet som Schibsted eier gjennom 49 prosent eierskap i den største svenske tablodiavisen Aftonbladet. Aftonbladet eier på sin side 18 prosent i Bidlet.se som i januar år 2000 lanserer Bidlet.no.


Opprinnelig så det ut som om Bidlet ville satse på en av de eksisterende norske aktørene: eBud var i samtaler med Bidlet for å se på en introduksjon i Norge. Det var imidlertid uenighet om hvor langt man egentlig kom i samtalene, Bidlet opplyste i en pressemelding at det kun var snakk om sonderinger, mens internettgründer Øivind Robbestad uttalte til Finansavisen det dreide seg om en mulig fusjon.

Uansett førte ikke samtalene til noe konkret, og Bidlet bestemte seg for å starte selv neste år.

Auksjonshuset skal ansette ti personer i den lokale virksomheten i løpet av noen måneder og satser på å bli størst i Norge i konkurranse med Online Club (OLC), eBud, DinSide og SOL-Bid2Day.

- Vi fører i disse dager sluttintervjuer med kandidater og første personen skal være på plass innen noen uker, sier Patrick von Schenck som er administrerende direktør i Bidlet i Sverige.

- Vi bygger en separat norsk organisasjon og en separat site, samtidig som vi forsøker å utnytte synergiene. Det som fungerer i Sverige, vil vi prøve i Norge, men vi innser at det er forskjeller mellom markedene. Det er ikke som å bygge IKEA hvor man kan være tilnærmet like i alle land. Vi tester og finner ut det som fungerer bra, sier han til digi.no.

Von Schenck har tro på det norske nettmarkedet og mener man er kommet like langt i Norge som i Sverige på Internett.

- Vi tror vi relativt sett skal gjøre det like bra som vi har gjort i Sverige på kort tid. Vi øker med 50 prosent i måneden på den svenske omsetningen, sier han og har som mål å bli størst i hvert av de nordiske landene og størst totalt sett i Europa.

Von Schenck beregner den potensielle årsomsetningen til Bidlet AB ut fra hva de fikk inn siste måned. Hvis oktober skal ligge til grunn, vil Bidlet omsette for 80 millioner svenske kroner netto i året.

Opprinnelig var tjenesten en del av PC Express sin hjemmeside, men ble skilt ut som eget AB, domene og merkevare i mai i år.

Bidlet AB selger nye produkter fra profesjonelle leverandører til forbrukerne og har samtidig et datterselskap som driver auksjoner i Amazon-com-stil. På eAnnons.se kan privatpersoner både kjøpe og selge sine varer og vil være en naturlig ny aktør å introdusere også på det norske markedet.

Til toppen