Schibsted holder kursen

Schibsted leverte et sterkt resultat torsdag. På litt lenger sikt er det godt med positive nyheter fra media-kjempen.

Schibsted leverte et resultat før skatt på 173 millioner kroner, en økning på 4,6 prosent fra i fjor. Omsetningen økte derimot med 19,7 prosent til 1.505 millioner kroner.

Det er som vanlig Aftenposten og Verdens Gang som bidrar med dagens resultater. Mens annonseinntektene her fremdeles øker, er opplagsutviklingen ikke lenger så positiv. VG ligger flatt i opplagsutvikling nå, godt i tråd med hva selskapet signaliserte i forrige kvartal.

For Aftenposten ser det ikke fullt så pent ut. Konsernsjef Kjell Aamot sa i ganske klare ordelag at han forventer en negativ utvikling i opplaget til Aftenpostens Aftenutgave, mens morgenutgaven trolig ikke ville vokse mer på ukedagene.

For det svenske Aftonbladet er det nå omsider fart i annonseinntektene, og den tapsbringende ettermiddagsutgaven er under avvikling. Begge momenter trekker i retning av et betydelig forbedringspotensial økonomisk. Aftonbladet har driftsmargin på 1,5 prosent mot imponerende 19,1 prosent i Aftenposten og 17,9 prosent i VG. (Til sammenligning nevner vi at Orkla Media med sine mange småaviser sliter stort med å komme særlig over 10 prosent, og Schibsted-konsernet totalt med "rubbel og bit" har en driftsmargin på 11,3.)

Aamot benyttet igjen anledningen til å mobbe Marieberg og Aftonbladet-konkurrenten Expressen. Vi noterer oss at utfallene blir stadig mer syrlige, og det er tydelig at han gjør hva han kan for å fremheve rot og konflikter internt i Expressen, Marieberg (som eier Expressen) og Bonnier (som igjen er eier i Marieberg), samt spesielt den dårlige lønnsomheten i Marieberg. Vi tar oss i å fundere på om han signaliserer oppkjøpsvilje. Det hadde vært spenstig - men er en meget spekulativ tanke.

Utviklingen i TV-Norge er positiv etter at selskapet ble lagt inn under TV2. Veksten i annonseinntektene for TV-Norge var på 24 millioner kroner i første kvartal.

Regnskapet til TV2 er belastet med 40 millioner kroner i forbindelse med OL i Nagano. 16 millioner kroner er knyttet til rettighetene og 24 millioner er kostnader knyttet til produksjonen. Kjell Aamot gav klar beskjed om at satsingen i seg selv ikke var lønnsom, da den gav lite merinntekter, men at dette var noe man "måtte ha".

Multimedie-sastsingen til Schibsted gav et driftsunderskudd på 29,1 millioner kroner i første kvartal mot 13,8 millioner kroner i underskudd på samme tid i fjor. Det økte underskuddet skyldes full satsing i Sverige og begynnende satsing i Danmark.

Selskapet mente at veksten i antall lesere og brukere på internett-publikasjoner og tjenester er god og som ventet. Annonseinntektene vokser imidlertid fremdeles senere enn man har regnet med.

Aamot gjentok sin formulering fra presentasjonen av første kvartal, om at man i ettertid ser at multimedia-satsingen startet for tidlig og ekspanderte for raskt. Han var likevel godt fornøyd med den posisjonen han har oppnådd, og mente han hadde en meget god struktur på multimedia-engasjementene.

- Vi ser nå at internasjonale aktører setter seg til forhandlingsbordet hos oss, i stedet for at de kom seg først på banen i vårt hjemmemarked, påpekte Aamot.

Helt konkret ser det ut til at det blir fortgang i etableringen av by-guider også i København og Oslo, trolig i løpet av året. I Stockholm hvor etableringen er godt i gang noterer man meget god respons fra annonsørene allerede før tjenesten er åpnet.

Også satsingen på film-produksjon og -rettigheter utvikler seg positivt i Schibsted. Resultatene er fremdeles ikke noe å skrive hjem om, men utviklingen er meget positiv. Noe Kjell Aamot fremhevet. Han fokuserte eksplisitt på at en film som Titanic (som ikke Schibsted "hadde") trakk ned for Schibsted sin del i dette kvartalet.

- Den trakk et så stort publikum at "kvoten" ble brukt opp for mange potensielle kinogjengere, sa Aamot.

Denne uttalelsen underbygger vårt inntrykk av en stadig større fokus på media-produktene slik kundene møter dem. Vi har tidligere kommentert hvordan selskapet i årsrapporten for 1996 gav betydelig omtale til tv-serien "Syv søstre". (For ytterligere resonnementer bør du lese kommentaren "Defensive Schibsted", du finner den i høyre marg.)

Den "store" nyheten under presentasjonen av resultatet var Schibsteds oppkjøp i mediesektoren i Estland. Kjøpene er ikke store målt i kroner (selskapet ville ikke oppgi tall), og Estland er heller ikke noe stort land. Likevel er det verdt å merke seg at selskapet i dette landet har fått et tilsynelatende meget godt fotfeste. Gitt en lys fremtid for den Estiske økonomien kan investeringen på sikt bli meget hyggelig. Det skulle også være god grunn til å tro at selskapet kan ta ut ganske direkte gevinster i de oppkjøpte selskapene bare basert på den driftskompetansen man har fra Norge og Sverige.

Tabell. Resultater etter første kvartal 1998. Alle tall i millioner kroner.

1998 1997
Omsetning 1.505 1.257
Driftsresultat 170 163
Resultat f. skatt 173 166
Resultat e. skatt 121 115

Schibsted eier i overkant av 18 prosent i Internett Kanal 1 AS som gir ut digi.no.

Til toppen