JUSS OG SAMFUNN

Schibsted innfrir ikke forventningene

Schibsted innfrir ikke forventningene i tredje kvartal. Mediekonsernet sender også sterke signal om utflagging av TV 2 dersom konsesjonsspørsmålet ikke avklares.

Ole-Andreas Krohn
9. nov. 2000 - 16:57

Schibsted ASA hadde i tredje kvartal en omsetning på 1,954 millioner kroner og et driftsunderskudd før skatt på 78 millioner kroner. I samme periode i fjor var omsetningen på 1,770 millioner kroner og driftsunderskuddet før skatt på 13 millioner kroner.

Tallene i år viser således en høyere omsetning, men et dårligere resultat. Det er resultatet fra tilknyttede virksomheter samt økte finanskostnadene som trekker ned i tredje kvartal.

Etter ni måneder i år dermed omsetningen på 5,996 millioner kroner og resultatet på 935 millioner kroner.

Resultatet etter skatt er på 602 millioner kroner mot 12 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal 1999.

På forhånd var det ventet at omsetningen skulle ligge på 5,961 millioner kroner og driftsresultatet være i størrelsesorden 986 millioner kroner.

Driftsresultat er således rundt 50 millioner kroner svakere enn gjennomsnittet av forventningene.

I forbindelse med resultatfremleggelsen legger ledelsen i mediekonsernet vekt på at avisdriften tradisjonelt er preget av et svakt annonsemarked i tredje kvartal. I tillegg kommer en nedgang på ca 7.500 abonnementer for Aftenposten. Dette skal skyldes at en del kunder har gått over fra komplette abonnement til enkeltprodukter, samt at det er gjort en del krediteringer til kunder på grunn av produksjonsproblemer ved trykkeriet i Nydalen.
Scandinavia Online AS belaster via Schibsteds eierandel regnskapet med en resultatandel på minus 126 millioner kroner. Samlet viser multimediaområdet et underskudd på 43 millioner kroner etter inntekter på 111 millioner kroner.


TV/Film-området bidro med et driftsresultat på 12 millioner kroner mot et tilsvarende underskudd på 1 million kroner i fjor. I tillegg bidro tilknyttede selskaper, dvs i første rekke TV 2 med 56 millioner kroner.

For fjerde kvartal forventer ledelsen at annonsetilgangen til norske aviser vil avta som følge av renteøkningene. I Sverige forventes derimot en fortsatt vekst og positiv utvikling ut året.

Annonsemarkedet for online-distribusjon viser, ifølge selskapet, tegn til utflating, primært som en konsekvens av mindre etterspørsel fra rene online-virksomheter.

Samtidig presiseres det at alle konsernets selskaper ser på nye muligheter innenfor markedet for SMS og neste år også GPRS.

Når det gjelder spørsmålet om TV 2 og den pågående konsesjonsdiskusjonen sier selskapet at det først vil ta stilling til en børsnotering av TV 2 når det er brakt klarhet i konsesjonstildelingen. Slik saken står nå er eierne i TV 2 i tvil om selskapet bør søke konsesjon eller heller gå over til å bli en konsesjonsfri satellittkanal med utbygging av egen distribusjon.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.