Schibsted med lege i lomma

Schibsted Multimedia ASA har kjøpt 17,5 prosent av helsenettstedet Lommelegen.com, og satser ytterligere på helse på nett.

Schibsted Multimedia ASA har kjøpt 17,5 prosent av helsenettstedet Lommelegen.com, og satser ytterligere på helse på nett.

Mediekonsernet Schibsted går inn på eiersiden i selskapet Lommelegen.com, forteller selskapene i en felles pressemelding. Etter dagens oppkjøp vil Schibsted Multimedia ASA sitte med rundt 17,5 prosent av Lommelegen.com, som publiserer helseinformasjon på Internett.

- Vi ser at helsestoff blir mer og mer etterspurt på Internett, og vi ønsker å være med å bygge opp et omfattende norsk nettsted med fokus på helse. Lommelegen.com har et godt konsept, og har allerede etter kort tid høye besøkstall. Alt tyder på at bruken vil fortsette å stige. I USA ligger websider med helsestoff på topp når det gjelder besøk, sier Per Håkon Fasting i Schibsted Multimedia i pressemeldingen.

I samme pressemelding heter det at hvert besøk på Lommelegen.com i gjennomsnitt har en varighet på i underkant ti minutter.

- Avtalen med Schibsted tilfører Lommelegen ressurser og kompetanse som gjør oss i stand til å utvikle selskapet videre, sier Cecilie Arentz-Hansen. Hun er styreleder i Lommelegen AS, og deler redaktøransvaret med daglig leder, Kåre Moen. Moen er selskapets daglige leder, mens redaktøransvaret er delt mellom Arentz-Hansen og Moen, som begge er allmennpraktiserende leger.

For kort tid siden inngikk Lommelegen.com og portalen SOL en samarbeidsavtale, hvor Lommelegens stoff blir lagt ut på SOL-seksjonen Helse og samliv.

Nettstedets hovedambisjon er å tilby brukerne kvalitetssikret helseinformasjon på alminnelig, lett forståelig norsk. Brukergrensesnittet skal være enkelt og oversiktlig og gjøre det lett å finne fram. I første omgang er det viktigere for nettstedet å tilby høy kvalitet enn å bli størst. På litt lengre sikt er målet å bli Norges ledende helsenettsted, heter det i pressemeldingen.

Etter at Schibsteds inntreden i selskapet, ser aksjefordelingen slik ut:

Cecilie Arentz-Hansen (37,2%)

Kåre Moen (37,2%)

Schibsted Multimedia ASA (17,4%)

Universitetsforlaget (8,3%)

I selskapets styre sitter Arentz-Hansen som styreleder, og Moen, Fasting som styremedlemmer i tillegg til Arne Henrik Frogh, direktør i Universitetsforlaget ASA og Rolf Arentz-Hansen.

Til toppen