Schibsted med lege i lomma

Schibsted Multimedia ASA har kjøpt 17,5 prosent av helsenettstedet Lommelegen.com, og satser ytterligere på helse på nett.

Mediekonsernet Schibsted går inn på eiersiden i selskapet Lommelegen.com, forteller selskapene i en felles pressemelding. Etter dagens oppkjøp vil Schibsted Multimedia ASA sitte med rundt 17,5 prosent av Lommelegen.com, som publiserer helseinformasjon på Internett.

- Vi ser at helsestoff blir mer og mer etterspurt på Internett, og vi ønsker å være med å bygge opp et omfattende norsk nettsted med fokus på helse. Lommelegen.com har et godt konsept, og har allerede etter kort tid høye besøkstall. Alt tyder på at bruken vil fortsette å stige. I USA ligger websider med helsestoff på topp når det gjelder besøk, sier Per Håkon Fasting i Schibsted Multimedia i pressemeldingen.

I samme pressemelding heter det at hvert besøk på Lommelegen.com i gjennomsnitt har en varighet på i underkant ti minutter.

- Avtalen med Schibsted tilfører Lommelegen ressurser og kompetanse som gjør oss i stand til å utvikle selskapet videre, sier Cecilie Arentz-Hansen. Hun er styreleder i Lommelegen AS, og deler redaktøransvaret med daglig leder, Kåre Moen. Moen er selskapets daglige leder, mens redaktøransvaret er delt mellom Arentz-Hansen og Moen, som begge er allmennpraktiserende leger.

For kort tid siden inngikk Lommelegen.com og portalen SOL en samarbeidsavtale, hvor Lommelegens stoff blir lagt ut på SOL-seksjonen Helse og samliv.

Nettstedets hovedambisjon er å tilby brukerne kvalitetssikret helseinformasjon på alminnelig, lett forståelig norsk. Brukergrensesnittet skal være enkelt og oversiktlig og gjøre det lett å finne fram. I første omgang er det viktigere for nettstedet å tilby høy kvalitet enn å bli størst. På litt lengre sikt er målet å bli Norges ledende helsenettsted, heter det i pressemeldingen.

Etter at Schibsteds inntreden i selskapet, ser aksjefordelingen slik ut:

Cecilie Arentz-Hansen (37,2%)

Kåre Moen (37,2%)

Schibsted Multimedia ASA (17,4%)

Universitetsforlaget (8,3%)

I selskapets styre sitter Arentz-Hansen som styreleder, og Moen, Fasting som styremedlemmer i tillegg til Arne Henrik Frogh, direktør i Universitetsforlaget ASA og Rolf Arentz-Hansen.

Til toppen