Schibsted med underskudd

Mediakonsernet Schibsted gikk med underskudd i tredje kvartal. Årsaken er underskudd i Svenska Dagbladet, førtidspensjoneringer knyttet til nytt trykkeri og kostnader ved multimedia-satsingen.

Mediakonsernet Schibsted gikk med underskudd i tredje kvartal. Årsaken er underskudd i Svenska Dagbladet, førtidspensjoneringer knyttet til nytt trykkeri og kostnader ved multimedia-satsingen.

Etter årets ni første måneder har Schibsted-konsernet omsatt for 4,7 milliarder kroner, etter en økning fra i fjor på 22 prosent. Driftsresultatet har imidlertid falt fra 487 millioner kroner til 334 millioner kroner.

I tredje kvartal isolert omsatte Schibsted for 1,68 milliarder kroner (1,28 i 1997) og leverte et driftsresultat på 11,7 millioner kroner (111,7). Etter netto tap på finansposter ble resultatet etter skatt for perioden 8,2 millioner kroner i underskudd.

Annonseinntektene i de norske avisene i tredje kvartal falt sammenliknet med samme periode i fjor, selv om VG isolert sett har økt sine annonseinntekter.

Utviklingen i den svenske avisen Aftonbladet er sterkt positiv med et driftsresultat i kvartalet på 36,6 millioner kroner mot 7,2 millioner kroner på samme tid i fjor. Samtidig går nykjøpte Svenska Dagbladet med underskudd og belastet resultatet med 29,7 millioner kroner i kvartalet.

Schibsted har hittil i år bokført kostnader på førtidspensjoneringer knyttet til overgangen til nytt trykkeri på 60 millioner kroner.

I en kommentar til resultatet skriver Schibsted at tredje kvartal erfaringsmessig er årets dårligste for avisene.

Driftsresultatet fra området TV/film er svakt bedret fra samme kvartal i fjor, og viser nå et overskudd på 1,6 millioner kroner. Omsetningen har økt sterkt, spesielt i produksjonsselskapet Metronome Film & Television.

Omsetningen i distribusjons- og rettighetsselskapet Sandrew Metronome har også økt, men her gikk rettighetssalget med underskudd i kvartalet.

Multimedia-virksomheten har etter tredje kvartal et bokført underskudd på driften på 98,4 millioner kroner, sammenliknet med 57,4 millioner kroner i fjor. Schibsted prioriterer nå kostnadsreduksjoner i SOL-selskapene og regner med en mer enhetlig eierstruktur på disse selskapene innen utgangen av året.

Styret i Schibsted sier i forbindelse med resultatfremleggelsen at det i begge de norske avisene nå er en klar tendens til nedgang i annonseinntektene. Styret ser også at det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen i inntjeningen i TV-kanalene.

Til toppen