Schibsted skuffet som ventet...

Schibsted la onsdag frem et resultat før skatt på 114 millioner kroner, litt under analytikernes forventninger om et resultat på vel 120 millioner. Nettsatsingen er på rett vei, ifølge konsernsjef Kjell Aamot.

Schibsted la onsdag frem et resultat før skatt på 114 millioner kroner, litt under analytikernes forventninger om et resultat på vel 120 millioner. Nettsatsingen er på rett vei, ifølge konsernsjef Kjell Aamot.

Dette er nøkkeltallene Schibsted-konsernet la fram i dag:

Konsern 1999 1998
Driftsinnt. NOK 7,51 mrd. NOK 6,63 mrd.
Driftsres. NOK 172 mill. NOK 318 mill.
Res. før skatt NOK 114 mill. NOK 267 mill.
Driftsmargin 2,3 prosent 4,8 prosent
Fortj.margin 0,4 prosent 2,6 prosent
Egenkap.andel 33,3 prosent 37,3 prosent
Resultat per aksje NOK 0,61 NOK 2,48

Utviklingen innen multimediabiten omtales i selskapets resultatrapport som "meget positiv i 1999". Annonseinntektene øker og resultatet er forbedret som følge av verdiøkning og salg av eierandeler.

SOL-selskapene hadde samlet sett annonseinntekter i fjor på 79 millioner kroner, en økning på 39 millioner fra 1998, ifølge resultatrapporten.

Nedenfor finner du nøkkeltallene for Schibsteds multimediavirksomhet:

Multimedia 1999 1998
Driftsinnt. NOK 494 mill. NOK 242 mill.
Driftsres. NOK - 14 mill. NOK - 179 mill.
Res. før skatt NOK - 27 mill. NOK - 205 mill.
Driftsmargin (2,8 prosent) (73,9 prosent)

Konsernets nettaviser i Norge og Sverige kan skryte av å ha over tre millioner brukere hver måned. Tar en med nettsteder Schibsted kontrollerer eller har eierinteresser i snakker en om nærmere ti millioner månedlige brukere, ifølge resultatrapporten.

Nå skal Schibsted prioritere nettsatsingen på såkalte massemarkedsportaler, papiravisenes nettbaserte aktiviteter og investeringsvirksomhet innenfor vekstsegmenter på online-sektoren.

Til toppen