Schibsted taper 160 mill. på nett i år

Schibsted la torsdag fram et underskuddsresultat på vel åtte millioner kroner. En betydelig del av det negative bidraget kommer fra selskapets omfattende nettsatsing. Bare i år venter Schibsted et underskudd på 160 millioner på sine skandinaviske Internett-prosjekter.

Internett anses som en strategisk viktig og riktig satsing for Schibsted-konsernet, som i dag la fram tall som viser at bare SOL-satsingen alene trolig vil koste nærmere 100 millioner kroner i Norge, Sverige og Danmark i 1999.

Schibsteds relativt nyansatte kostnadskutter på nettsiden, konserndirektør for multimedier Sverre C. Munck, skisserte på resultatfremleggelsen torsdag at Schibsteds online-satsing alene vil koste 60 millioner kroner i fjerde kvartal i år, 160 millioner for hele året. Prosjektene vil neppe vise break-even før ved årtusenskiftet.

Med 200 millioner kroner brukt siden 1996, og ytterligere 160 millioner fram mot år 2000 representerer det formidable 360 millioner kroner rett ut, før nettsatsingen begynner å betale seg.

Se egen sak for Schibsted-konsernet samlet (peker i margen til høyre).

Til toppen