Schibsted tar InfoStream-gevinst

Schibsted aksepterer franske Integras oppkjøpsbud på InfoStream til 28 kroner aksjen, noe som gir mediekonsernet en gevinst på omlag 90 millioner kroner.

Schibsted aksepterer franske Integras oppkjøpsbud på InfoStream til 28 kroner aksjen, noe som gir mediekonsernet en gevinst på omlag 90 millioner kroner.

Schibsted ASA har hatt en eventyrlig utvikling på sin investering i InfoStream ASA.

Scandinavia Online AS (SOL), der Schibsted eier 64 prosent, solgte 9. september i fjor datterselskapet SOL System AS til Infostream ASA. Oppgjøret skjedde i form av et kontantoppgjør på vel 20 millioner kroner og nesten ni millioner aksjer i Infostream til 6,90 kroner stykket.

Schibsted bokførte en gevinst i tredje kvartal i fjor på 38 millioner, hvoretter selskapet solgte ytterligere 2,25 millioner aksjer til omlag 18 kroner stykket, som ga en gevinst på nærmere 15 millioner kroner.

Nå sitter Schibsted igjen med vel 6,7 millioner InfoStream-aksjer - en beholdning franske Integra SA ønsker å overta til 28 kroner stykket (over 187 millioner kroner). Prisingen er basert på et kontantoppgjør på 5,53 kroner per aksje og resten i Integra-aksjer. Budet på 28 kroner for hver Infostream-aksje verdsetter selskapet til over to milliarder kroner.

Om overtakelsen går i orden betyr det en Schibsted-gevinst på nesten 90 millioner kroner, forutsatt at tirsdagens kurs på Integra-aksjen (164 euro) holder seg.
Les også:
Infostream kjøper og blir kjøpt
InfoStream selges
trolig til Frankrike

Infostream kjøper billig i Sverige
InfoStream kjøper SOL System for 82,5 millioner
InfoStream og Intervett fusjonerer - vil på børs
Norsk-islandsk internettselskap gjør comeback
Betaler to millioner kroner per hode
Integra er veldig lik SOL System/InfoStream ASP i sin forretningsmodell. Selv om franskmennene kaller sin kjernevirksomhet for "Complex Hosting" er det mye godt ASP-virksomhet selskapet ønsker å fokusere videre på i Tyskland, Nederland, Frankrike, Spania, Storbritannia og Danmark (Italia og Sveits kommer snart). En av grunnen til at Integra ikke klart har definert seg som en ASP, er at de ikke ønsker å drifte tredjeparts programvare som rene applikasjoner, som eksempelvis annonsesystemer, kredittkort-/sikkerhetsservere, publiseringsystemer og så videre.


Infostreams karismatiske toppsjef, David Chartier, er tilbudt jobben som COO (Chief Organizing Officer). Chartier er for tiden på ferie i USA og har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Etter det digi.no erfarer er de ansatte i InfoStreams programutviklingsdel, InfoStream Suite, ikke med i Integras fremtidsplaner, noe som ikke minst kom som en kalddusj på de ansatte i MediaFront som InfoStream kjøpte opp for noen få måneder siden. Franskmennene har imidlertid lovt bistand til de som i dag driver med HTML-produksjon og annen programvareutvikling slik at de kan drive virksomheten videre på eget initiativ.

Det ser likefullt ut til at det hersker ro internt i SOL System/Infostream ASP. De ansatte begynner tross alt å bli godt vant med oppkjøp etter å ha opplevd tre oppkjøp på like mange år - det siste for fire måneder siden.

Integras oppkjøpstilbud står ved lag ut mars, med sikte på endelig gjennomføring av overtakelsen i mai. Integra har allerede fått aksept på 50,1 prosent av aksjene i InfoStream, men dersom franskmennene ikke får over 90 prosent av aksjene innen mars, vil de prøve "en Røkke" frem til mai - det vil si at de prøver å tvangsinnløse de resterende aksjonærene som eventuelt stiller seg negative til oppkjøpet.

Harald Dahl og DagWigum fra SOL AS vil bli styremedlemmer i Integra - et navn som franskmennene tar sikte på å innføre for sin norske virksomhet i løpet av 60-90 dager. Handelen gir Infostream-aksjonærene kontroll over 17,3 prosent av Integra.

Omlag 70 prosent av Integras omsetning kommer fra profesjonelle konsulenttjenester, men selskapet satser likevel knallhardt på "Complex Hosting" ut fra idéen og om "billing" og substans, langsiktige leveranser og avtaler med Europas største innholdsleverandører.

De har en mengde partnere som tilbyr ulike typer applikasjoner, slik at deres kunder ikke er bundet til en forhåndsdefinert applikasjon, og dermed utelukker enkelte kunder.

Til toppen