Schibsted tror på kjapt SOL-salg

Konsernsjef Kjell Aamot i Schibsted var alt annet enn optimistisk under torsdagens resultatpresentasjon. Med unntak av én sak: Han trodde absolutt det er realistisk å bli kvitt SOL-aksjene før jul.

Konsernsjef Kjell Aamot i Schibsted var alt annet enn optimistisk under torsdagens resultatpresentasjon. Med unntak av én sak: Han trodde absolutt det er realistisk å bli kvitt SOL-aksjene før jul.

Torsdagens presentasjon av tredje kvartals resultater for Norges største mediekonsern var ikke lystig: Schibsted-sjef Kjell Aamot kalte år 2002 for et skjebneår, spesielt for papiravisene, og spådde at annonsemarkedet forble svakt de neste fem kvartalene.

Men lenge før han er kommet til år 2003, tror konsernsjefen på et salg av SOL AB. Norges største mediekonsern har forpliktet seg til å forsøke å selge en samlet aksjepost sammen med de andre storaksjonærene Telenor og Telia.

- Vi har opplevd en relativt betydelig interesse for SOL. Vi håper å ha solgt aksjene innen utgangen av 2001, det vil si før jul, sa han. Bakgrunnen for det samlede salget er nedturen i internettbransjen, kombinert med at det er større potensial for verdiøkning i SOL med én fokusert eier. Til sammen eier de tre hovedeierne 76 prosent.

Schibsteds andel av resultatet ved utgangen av september utgjør minus 174 millioner norske kroner. På spørsmål fra salen om hva Aamot nå ville si til en tidligere uttalelse under flere resultatpresentasjoner om at SOL var det beste kjøpet han noensinne hadde gjort, repliserte han:

- Det stemte den gangen det ble sagt.

Aamot gjentok argumentasjonen multimediedirektør Sverre C. Munck tidligere har benyttet for å overbevise markedet at SOL alt i alt har vært en god investering for selskapet.

Han opplyste at de har gjort noen beregninger på en pris på fem kroner aksjen på SOL og en kostnad på 450 millioner kroner i løpet av de fire og et halvt årene "nye" SOL har eksistert.

- Vi har anslått at vi kan sitte igjen med 150 millioner kroner. Det er ikke så verst avkastning, selv om det ikke blir så mye per år, sa han.

Fra starten i 1995 fram til dag har Schibsted fått 180 millioner kroner fra Telenor for kundene i Schibsted Nett, rundt 250 millioner kroner fra Telia for fem prosent av SOL da dotcom-bølgen var på sitt høyeste, pluss tilbakebetaling av lån og andre kontantgevinster.

Schibsted har per i dag 34,6 prosent av aksjene i SOL. Tidligere har det blitt beregnet av Dagens Næringsliv at Schibsted kan ende opp med 60-80 millioner kroner for sin andel av aksjene. Men det var på en kurs på kroner 3,90 per aksje.

I skrivende stund er kursen på kroner 5.11, noe som indikerer en større gevinst for alle de tre eierne, hvis salget går i boks kjapt.

Aamot avviste heller ikke at Schibsted selv kan gå inn som eier, hvis selskapet eller noen av de to andre SOL-eierne synes at tilbudene på SOL blir for lave. Da står de, ifølge Aamot, fritt til å legge inn bud selv.

Konsernsjef Birger Steen i SOL er opptatt av at portalselskapet får inn en eier som betaler høyest mulig pris.

- Delvis er jeg opptatt av dette som aksjonær, delvis fordi det vil gi synergieffekter og vil gi oss en skikkelig kickstart. Men selskapet kan godt gå langt inn i neste år uten at vi blir bekymret for om det kommer noen hovedaksjonær på plass. Selskapet har nok cash til å stå på egne bein i lang tid fremover, mener han.

Rundt 400 millioner kroner har SOL per i dag i kontantbeholdning

Steen håper på en eier som har en betydelig del av virksomheten sin på Internett. Eller har planer om det.

- Det behøver ikke innebære at de er store per i dag, men at de har et sterkt potensial. Det er viktig at vi nå får inn en eier hvor vi gjensidig kan utnytte hverandre. Det innebærer betydelig mer enn portaler eller ISP-er, sier han.

Til toppen