Schibsted varsler sparetiltak

Papiravisene VG og Aftenposten forhindrer komplett SOL-formørkelse i Schibsted-sjef Kjell Aamots regnskap for andre kvartal.

Schibsteds konsernregnskap for første halvår viser et svakt resultat før skatt, ikke minst pga. en enorm goodwill-avskrivning i SOL.

Før goodwill og andre inntekter og kostnader har Schibsted et driftsresultat på 270 millioner kroner for første halvår. Konsernets driftsresultat i andre kvartal endte på 163 millioner kroner, omtrent som ventet. I samme periode i fjor endte driftsresultatet på 217 millioner kroner.

Ledelsen i selskapet fokuserer gjerne på at konsernets aviser, Internett-aktiviteter og TV-, film- og forlagsselskaper opprettholder eller styrker sine respektive markedsposisjoner, men ved siden av SOL-nedskrivningen belaster også investeringene i mobile tjenester og gratisavisprosjektet 20 Minutter halvårsregnskapet med hele 115 millioner kroner.

Kostnadene er kort og godt for store og nå varsler Schibsted en ny runde med produktivitets- og lønnsomhetsprogram for å møte et svakere annonsemarked - og for å forbedre inntjeningen.

"Programmet omfatter en strategisk prioritering og fokusering av virksomheten på mer kortsiktig lønnsomhet og kontantstrøm sammen med strukturelle løsninger innenfor deler av virksomheten", heter det i konsernstyrets rapport, og videre: "Som følge produktivitetsprogrammet vil mål for driftsmargin (før goodwill) for 2002 utgjøre i størrelsesorden 8-10 prosent".

Rasjonaliseringstiltakene vil innebære restruktureringskostnader som vil bli belastet regnskapet for andre halvår.

Ett av sparetiltakene iverksettes i kriserammede Svenska Dagbladet, som skal spare 55 millioner svenske kroner.

Schibsted fikk driftsinntekter på 4,04 milliarder kroner i første halvår - 56 millioner kroner høyere enn i samme periode i fjor - mens driftsresultatet (før goodwill og andre inntekter og kostnader) ble 33 millioner kroner lavere enn i fjor og endte på 270 millioner kroner.


Schibsted leverer et nullresultat før skatt, men det er utelukkende takket være sterke tall fra VG og Aftenposten at konsernet leverer såpass som det gjør. VG satte opplagsrekord i andre kvartal og fikk et driftsresultat på 83 millioner kroner, mens "Tanta i Akersgata" fikk et driftsresultat på 76 millioner kroner.

Til toppen