Schibsteds dårligste resultat på seks år

Schibsted ender i 1998 på det dårligste resultatet i konsernet siden 1992. Bygging av nytt trykkeri og den storstilte multimediasatsing i løpet av fjoråret har bidratt til kjempenedturen etter jubelåret i 1997. Konsernsjef Kjell Aamot hadde lite å skryte av torsdag.

Schibsted ender i 1998 på det dårligste resultatet i konsernet siden 1992. Bygging av nytt trykkeri og den storstilte multimediasatsing i løpet av fjoråret har bidratt til kjempenedturen etter jubelåret i 1997. Konsernsjef Kjell Aamot hadde lite å skryte av torsdag.

Schibsted sendte ut et resultatvarsel torsdag og skriver i børsmeldingen; "Schibsteds resultat for regnskapsåret 1998 vil være preget av store restruktureringskostnader og engangskostnader."

Foreløpig resultat før skatt for regnskapsåret 1998 ble på 269 millioner kroner, og foreløpig resultat etter skatt ble på 167 millioner kroner.

Ikke siden 1992 har Schibsted hatt et så dårlig resultat.

I 1992 var resultat før skatt på 230 millioner før skatt, og i årene etter det har resultatet bare pekt oppover. I 1997 endte resultatet på hele 728 millioner kroner før skatt, og 1998-resultatet innebærer derfor at resultatet er redusert med 459 millioner kroner eller 63 prosent.

Det er blant annet det nye trykkeriet i Nydalen som har trukket opp underskuddet. I pressemeldingen blir trykkeriet og flyttingen av virksomheten i Eesti Meedia Group til Tallinn er til sammen kostnadsført med 176 millioner kroner for 1998.

- Veldig mye av reduseringen av resultatet henger sammen med det at vi starter opp et nytt trykkeri. Det har kostet mye penger i oppstarten og i førtidspensjonering av overtallig personell. I tillegg har vi, som du sikkert vet, satset endel ressurser på Internett. Vi reduserer de kostnadene med trykkeri og skal ha mindre kostnader innen multimediadivisjonen, sier investor relations officer i Schibsted, Stein Yndestad.

Bare i fjerde kvartal i fjor var restrukturerings- og engangskostnadene løpt opp til 123 millioner kroner. Resultat før skatt tredje kvartal i fjor endte på 325 millioner kroner.

Schibsted avslutter pressemeldingen med å skrive:

"På grunn av store avsetninger og tap i utenlandske datterselskaper vil årets skattekostnad overstige tidligere kommunisert nivå."

De endelige tallene skal foreligge 25. februar, da de skal godkjennes av styret i Schibsted.Regnskapsår Driftsresultat før skatt
1998 269 millioner*
1997 728 millioner
1996 579 millioner
1995 498 millioner
1994 460 millioner
1993 427 millioner
1992 230 millioner
* foreløpig resultat
Til toppen