Scientologisaken: Opphavsrett - ikke ytringsfrihet

SOL-redaktør Morten Stensland sier til digi:media at sperringen av Andreas Heldal-Lunds sider har blitt vurdert som et spørsmål om opphavsrett, og ikke om ytringsfrihet.

SOL-redaktør Morten Stensland sier til digi:media at sperringen av Andreas Heldal-Lunds sider har blitt vurdert som et spørsmål om opphavsrett, og ikke om ytringsfrihet.

- Vi har mottatt sertifikater fra Scientologi-kirken i USA som sannsynliggjør at de har opphavsrett på disse dokumentene. Vi har ikke mottatt noen lignende dokumentasjon fra Andreas Heldal-Lund, og derfor har vi valgt å sperre sidene i påvente av at partene ordner opp seg i mellom, sier redaktør Morten Stensland i SOL til digi:media.

Ifølge Stensland er dokumentasjonen fra Scientologene 22 sider med sertifikater fra et amerikansk opphavsrettskontor. Alle faksene er imidlertid stemplet med "konfidensiell informasjon" som "ikke kan distribueres". Stensland sier derfor at han ikke kan la Heldal-Lund få se dokumentene.

Stensland sier videre at SOL ikke ønsker å være noen aktiv part i denne saken, men at de som internettleverandør ikke kan ta på seg den juridiske oppklaringen av saken.

- Så lenge scientologene har sannsynliggjort at sidene er ulovlige, og vi ikke har mottatt noen dokumentasjon fra Heldal-Lund på det motsatte, valgte vi å stenge sidene.

Men er ikke dette et spørsmål om ytringsfrihet, som ikke bare kan vurderes ut fra opphavsrettslige prinsipper?

- For oss er ikke dette snakk om ytringsfrihet, for oss har dette vært et spørsmål om opphavsrett, sier Stensland.

Hvorfor har SOL sperret tilgangen til hele stedet og ikke bare til de opphavsrettslig beskyttede dokumentene?

- Det er jeg ikke sikker på om har blitt gjort. Men hvis det viser seg at vi har sperret noe som ikke er opphavsrettslig beskyttet av andre, skal vi få åpnet det for ham igjen, sier Stensland.

Til toppen