SCO har mistet all tillit i markedet

SCO-aksjon stupte da det ble klart at selskapet vil tape alle sine Linux-søksmål.

SCO har mistet all tillit i markedet

SCO-aksjon stupte da det ble klart at selskapet vil tape alle sine Linux-søksmål.

Fredag ble det kjent at SCO Group ikke har opphavsrett til Unix: I en 102 siders kjennelse slår dommer Dale A. Kimball i delstaten Utah fast at det er Novell, og ikke SCO, som eier Unix.

    Les også:

Kjennelsen river grunnlaget under SCOs milliardsøksmål mot IBM for påstått urettmessig overgivelse av Unix-kode til Linux, og for SCOs krav om lisenspenger fra alle Linux-brukere.

SCO er børsnotert. I går felte Wall Street sin dom: Selskapet har mistet all tillit. Kursen stupte fra 1,50 dollar til 0,45 dollar i løpet av mandagen, altså 70 prosent.

Milliard-søksmålet mot IBM ble lansert i mars 2003, på et tidspunkt da SCO-aksjen var verdt rundt én dollar. Omleggingen av forretningsideen fra salg og utvikling av programvare til Linux-fiendtlige søksmål førte til en mangedobling av SCOs markedsverdi: I fjerde kvartal 2003 var kursen tidvis over 20 dollar, og aldri lenger nede enn 14 dollar. Fra årsskiftet falt kursen jevnt, for å stabilisere seg på rundt 4 dollar ved inngangen til 2005. Fra høsten 2006 var det typiske nivået 2 dollar, og i første halvår 2007 var det tilbake til 1 dollar.

Bortfallet av grunnlaget for milliardsøksmålet mot IBM er ikke den eneste årsaken til kursfallet.

Siden 2003 har SCOs løpende inntekter i hovedsak vært lisensinntekter på Unix, særlig fra Sun og Microsoft. Kjennelsen innebærer at disse inntektene rettmessig tilfaller Novell.

Tynnere an går det knapt å ligge.

Til toppen