SCO hevder Linux er uamerikansk

SCO stempler bevegelsen for åpen kildekode som en trussel mot USAs konkurranseevne og sikkerhet.

SCO stempler bevegelsen for åpen kildekode som en trussel mot USAs konkurranseevne og sikkerhet.

Den amerikanske lobbygruppen Open Source And Industry Alliance (OSAIA), nært knyttet til den åpent Microsoft-fiendtlige foreningen Computer and Communications Industry Association (CCIA), informerte i går pressen om et brev som er sendt til samtlige medlemmer av kongressen fra toppsjef Darl McBride i SCO Group.

Brevet er ledd i SCOs kampanje mot Linux og åpen kildekodebevegelsen, og i tre milliarder dollar-søksmålet mot IBM for angivelig å ha piratkopiert SCOs proprietære Unix-kode til Linux.

    Les også:

Brevet på fire sider argumenterer for at åpen kildekodebevegelsen generelt, og Linux spesielt, utgjør en trussel mot USAs økonomi, mot USAs "evne til å lede verden innen teknologisk fornyelse", mot USAs "internasjonale konkurranseevne i den globale programvareindustrien, og til og med mot vår nasjonale sikkerhet".

SCOs brevet hviler på to svært kontroversielle premisser. Det ene er at åpen kildekode truer opphavsretten og at den følgelig er lovstridig. Argumentet er kjent, blant annet fra en stort anlagt tale Microsofts daværende programvarestrateg Craig Mundie holdt i mai 2001 (se artikkelen Microsoft: – Åpen kildekode truer opphavsretten). Siden har årene gått uten at noen har tatt noe avgjørende juridisk skritt for å kverke GPL, lisensen som åpen kildekode distribueres etter.

Det andre premisset er SCOs påstand om at Linux er piratkopiert Unix, utvidet til en oppfatning om at hele åpen kildekodebevegelsen følgelig er kriminell. Brevet er kjemisk renset for enhver referanse til søksmålet mot IBM og til SCOs manglende evne til å dokumentere piratkopieringen. For øvrig svekkes argumentet fordi brevet seinere påstår at "flere tusen kodelinjer" er ulovlig kopiert. I august, da SCO virkelig slo på stortrommen, var påstanden over en million ulovlig kopierte kodelinjer.

I utleggingen av påstandene om trusselen mot USAs IT-industri , konkurransekraft og nasjonale sikkerhet, formidler SCO et inntrykk av seg selv som en betydelig global aktør, i stedet for et selskap med en årsomsetning under 80 millioner dollar, et samlet driftsoverskudd de siste fire kvartalene på knappe 3,4 millioner dollar, og en nedadgående trend med et driftsunderskudd på 4,2 millioner dollar i siste kvartal.

Dette sitatet illustrerer brevets saklighetsnivå: "Mitt selskap må holde seg til disse [eksport]begrensningene: Vi kan ikke selge til Nord-Korea, Libya, Iran, Sudan og mange andre land. Men en dataekspert i Nord-Korea med et antall PC-er og en internettforbindelse kan laste ned den siste utgaven av Linux, komplett med flerprosesseringsegenskaper underslått fra Unix, og på kort tid bygge en virtuell superdatamaskin."

Som OSAIA påpeker: Linux-leverandørene er utsatt for nøyaktig de samme eksportbegrensningene som alle andre amerikanske selskaper, og følger dem.

OSAIA lover å følge opp SCOs brev med egen lobbyvirksomhet overfor kongressmedlemmene.

De siste dagene har SCO også saksøkt Novell for deres injurierende påstand om at de, og ikke SCO, har rettighetene til Unix. De som følger saken svært nøye, har dessuten gravd fram en den nyeste rapporten fra SCO til USAs kredittilsyn Securities and Exchange Commission (SEC). Her er det interessante detaljer. Blant annet skriver SCO at de arbeider for å "etablere" ("establish") sine rettigheter til Unix. I foregående rapporter har det stått at SCO arbeider for å "håndheve" ("enforce") disse rettighetene. I den nye utgaven advares det dessuten at "Det er usannsynlig at vårt SCOsource-initiativ utløser stabile eller forutsigbare inntekter i overskuelig framtid."

Til toppen