SCO hudflettet av dommer

En kjennelse i det store Linux-søksmålet hudfletter SCO for ikke å ha levert relevante bevis.

En kjennelse i det store Linux-søksmålet hudfletter SCO for ikke å ha levert relevante bevis.

Den føderale dommeren som har ansvaret for det store Linux-søksmålet mellom SCO Group og IBM, Dale Kimball, har levert en kjennelse der han hudfletter SCO for ikke å ha levert noen form for relevante bevis i saken.

Kjennelsen avgjør en henvendelse fra IBM som ville at dommeren skulle legge saken død en gang for alle. Kimball avviste dette kravet, og valgte i stedet å sende en kraftig advarsel til SCO om at han er oppgitt over det manglende samsvaret mellom selskapets offentlige propaganda, og det bevismaterialet som det har lagt fram hittil for å underbygge saken i retten.

Hele kjennelsen er lagt ut på nettstedet GrokLaw.

Kimball skriver blant annet:

På bakgrunn av mangfoldet av SCOs offentlige erklæringer om hvordan IBM og andre krenker SCOs påståtte opphavsrett til Unix, er det svært overraskende at SCO ikke har lagt fram noen form for kompetent bevismateriale som kunne muliggjort en vurdering av sannhetsgehalten i påstanden om at IBMs Linux-virksomhet har krenket SCOs anførte opphavsrett. I sin orientering har SCO videre hovmodig oversett IBMs påstander om at SCO ikke er i stand til engang å dokumentere at de innehar den angjeldende opphavsretten.

Ifølge Groklaws kommentator Pamela Jones, innebærer kjennelsen at dommeren bare avviste IBMs krav om at hele saken måtte legges død, fordi han ikke var overbevist om at alt kunne avgjøres bare ved å sammenlikne Unix og kjernen i Linux, og ville gi SCO tilgang til mer kildekode fra IBMs Unix-variant AIX.

I praksis er SCOs anklager mot IBMs Linux-virksomhet avvist, og det eneste som gjenstår er anklager om misbruk av opphavsrett i AIX.

De som har fulgt saken nøye, både Jones og jusseksperter som uttaler seg til ZDNet, peker på at SCO i det stille har dreid det formelle søksmålet mot IBM til utelukkende å gjelde AIX, ikke Linux.

I materialet som er levert dommeren, har SCO til og med prøvd å påstå at Linux aldri har vært en del av den formelle anklagen.

I kjennelsen tar dommeren opp dette forhold. SCOs forsøk på å benekte søksmålets Linux-vinkling stemples som «pussig», og Kimball skriver at selskapet «helt klart har kommet med slike påstander».

Konklusjonen er at SCO har lykkes i å få dommeren mot seg. IBM har spilt sine kort slik at selskap har full anledning til når som helst å fremme et nytt krav om at saken kan legges død uten videre behandling. Sjansen for at SCO skulle vinne fram, anses som forholdsvis liten.

Til toppen