SCO kan miste børsnotering

SCO, selskapet som hevder de skal ha penger av alle Linux-brukere, har fått en ny utfordring.

SCO, selskapet som hevder de skal ha penger av alle Linux-brukere, har fått en ny utfordring.

SCO Group sitter på rettighetene til Unix og ble kjent da selskapet hevdet at Linux inneholdt kode fra Unix. IBM hadde delt ut Unix-kode og alle Linux-brukere skyldte SCO penger.

Mange IT-eksperter benekter SCOs påstander og selskapet har gått på sitt første nederlag i kampen mot IBM. I tillegg har SCO slitt med store underskudd de siste kvartalene.

Men nå har SCO fått et nytt problem. Selskapet kan tape børsnoteringen man har på Nasdaq fordi man ikke har sendt inn årsrapporten til det amerikanske Kredittilsynet (SEC) i tide.

SCO har nå bedt om et møte med Nasdaq Listing Qualifications Panel for å prøve å reversere avgjørelsen, forteller SCO. Inntil det kommer en avgjørelse, må SCO nå finne seg i at deres "ticker-kode" SCOX har fått en "E" som hale.

E-en i "SCOXE" forteller at aksjekjøpere på Nasdaq at selskapet ikke har sendt oppfylt kravene til SEC.

Det er ikke sikkert at Nasdaq-komiteen godtar SCOs klage, medgir selskapet i en pressemelding.

Til toppen