SCO må oppgi bevis innen 30 dager

Retten har gitt SCO 30 dagers frist på å offentliggjøre koden de mener IBM har piratkopiert til Linux.

Som kjent, har SCO Group saksøkt IBM for tre milliarder dollar, fordi IBM angivelig skal ha piratkopiert kode fra SCOs Unix og overgitt den til Linux som åpen kildekode. SCO har også gjentatte ganger angrepet åpen kildekodebevegelsen direkte, blant annet med påstander – gjentatt seinest i et åpent brev fra SCO-sjef Darl McBride torsdag – om at Linux og GNU-lisensen bryter med USAs grunnlov og lovgivning om opphavsrett og patenter.

    Les også:

I motsetning til de fleste som mener seg krenket i sin opphavsrett, har SCO vært uvillig til å fortelle nøyaktig hvilket åndsverk de mener er piratkopiert. IBM gikk rettens vei for å fremme et krav om at SCO må fortelle nøyaktig hva det er de anklager IBM for.

Dommer Brooke Wells ga nylig IBM medhold på dette punktet. I en kjennelse fredag, gis SCO en frist på 30 dager regnet fra 9. desember, for å offentliggjøre all kode som omfattes av klagen. SCO er også pålagt å bevise at det ikke er selskapet selv som har ansvaret for at koden er distribuert som åpen kildekode. I flere år fram til i våres distribuerte SCO sin egen versjon av Linux. SCO er videre pålagt å avholde seg fra flere rettslige utspill til disse forholdene er avklart. Det innebærer at SCO kommer ikke ett skritt videre i søksmålet mot IBM før selskapet etterkommer kjennelsen.

Selv om SCO skulle etterkomme kjennelsen, regner man ikke med noen endelig avgjørelse før april 2005.

;