SCO-sak mot Novell får fortsette

Novell fikk ikke medhold i en rettslig anmodning om at SCOs søksmål mot selskapet må avvises.

Novell fikk ikke medhold i en rettslig anmodning om at SCOs søksmål mot selskapet må avvises.

Som ledd i sin forretningsplan for å overleve på opphavsrett og lisenser, har SCO Group saksøkt Novell for å få tilkjent opphavsretten til flere elementer av Unix. Observatører mener at SCOs Linux-søksmål mot IBM står og faller på at SCO får anerkjent denne opphavsretten. Det vurderes også som betingelse for å vinne fram i søksmål mot Red Hat, AutoZone og DaimlerChrysler.

    Les også:

Novell anmodet dommer Dale Kimball i delstaten Utah om å avvise SCOs søksmål som grunnløs. Kimball avviste anmodningen. Han tok ikke stilling til Novells bevismateriale, men fant at Novell måtte legge det fram i forbindelse med selve saken, ikke i forbindelse med en avvisningsanmodning.

Til toppen