SCO tilbyr begrenset innsyn i omstridt kode

Et utvalg analytikere er gitt innsyn i koden som SCO påstår at Linux har rappet fra Unix. Men innsynet forplikter dem til taushet.

Som kjent har SCO Group forarget hele Linux-fellesskapet med påstander om at de har rappet kode fra Unix, kode som SCO i dag har opphavsretten til. SCO har et søksmål gående mot IBM, med trussel om å trekke tilbake lisensen til IBMs Unix-variant AIX fra 13. juni. Selskapet er også i strid med Novell om hvordan rettighetene til Unix ble fordelt etter at Novell solgte systemet i 1995.

    Les også:

SCOs påstander har utløst et bredt krav om at SCO må være villig til å fortelle nøyaktig hvilke kodelinjer det kan dreie seg om, slik at Linux kan få saken ut av verden. SCO har sagt de vil gjøre det, men det er blitt med påstanden.

Inntil i går: Da erklærte SCO at et begrenset utvalg analytikere hadde fått innsyn i koden. Innsynet er gitt mot undertegnelse av en såkalt "non-disclosure agreement" – altså tidsbegrenset taushetsavtale – som ut juni forbyr analytikerne å fortelle omverden om annet enn deres helt generelle inntrykk. Forslag om at Linux-utviklere også bør få innsyn, er foreløpig ikke tatt til følge, selv om SCO har sagt de vil åpne for det.

SCO gjør et poeng av at verken Red Hat eller SuSE har bedt om innsyn. Det riktige er vel heller at ingen av dem har funnet det hensiktsmessig å henvende seg direkte med kravet om at SCO må dokumentere sine påstander. Red Hat har nylig gjentatt sine erklæringer om at de har sitt på det tørre, og at de ikke akter å endre oppfatning før det motsatte er bevist.

I striden med Novell har SCO gravd fram et tillegg til 1995-kontrakten, datert 1996, som skal gi SCO utvidede rettigheter i forhold til den opprinnelige utgaven. Novell bestrider dette.

;