Screen Media er reddet - såvidt

Surfemaskin-selskapet Screen Media er reddet - for denne gang. Men kreditorene står overfor et valg og selskapet trenger mer penger.

Den norske surfemaskin-produsenten Screen Media er i ferd med å få inn nok penger til å redde selskapet. Men dette skyldes bare at kreditorene har tatt innover seg at alternativet var full konkurs. Nye og gamle eiere spytter inn 8,1 millioner kroner i selskapet med en betingelse om at kreditorene godtar en akkordløsning. De får bare 30 prosent av det Screen Media skylder dem, men får et valg. De kan også få aksjer tilsvarende 70 prosent av det selskapet skylder dem.


Dette forteller selskapet nye styreformann, advokat Knut Hernæs, til digi.no.

8,1 millioner kroner er 400.000 kroner under hva Screen Media hadde som mål. Etter at de ansatte har fått deler av lønnen de har tjent opp, men ikke fått utbetalt siden august, er det ikke mye igjen.

- Klarer selskapet å ferdigstille den nye versjonen av Freepad-maskinen og får begynt leveringen til de som har inngått avtaler, vil selskapet gå med overskudd til sommeren, tror Hernæs.

Men dette avhenger av en ny emisjon "i løpet av senvinteren", forteller styreformannen. Hvor mye selskapet da trenger vil han ikke ut med, men han bruker utrykket "bred emisjon".

Screen Media har i dag 15 ansatte.

Til toppen