SD svarer på liberaliseringskritikk

Det vil bli ulovlig å bygge ny teleinfrastruktur i følge forskrift om alternative telenett. Den samme forskriften sørger for at utleie av kapasitet på nett vil være basert på overkapasitet. Det er også ulovlig å investere med tanke for 1998. Det informerer Per Sanderud, ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, om. I dette intervjuet svarer han på spørsmålene Magne Rygg, adm. dir. i El Tele, stilte i digi:tele i går.

Det vil bli ulovlig å bygge ny teleinfrastruktur i følge forskrift om alternative telenett. Den samme forskriften sørger for at utleie av kapasitet på nett vil være basert på overkapasitet. Det er også ulovlig å investere med tanke for 1998. Det informerer Per Sanderud, ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, om. I dette intervjuet svarer han på spørsmålene Magne Rygg, adm. dir. i El Tele, stilte i digi:tele i går.

- Ja, det stemmer at det fra første november ikke vil være lov å bygge ny infrastruktur med det formål å leie den ut til andre. Den nye forskriften vil kun gi nye teleaktører mulighet til å leie ut allerede eksisterende infrastruktur, sier Per Sanderud, ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet. Det betyr at teleaktører som ønsker å komme seg inn på banen i Norge, enten må leie kapasitet av Telenor, eller av aktører som allerede har en infrastruktur å lene seg på. I følge Sanderud, vil det heller ikke være lov for nye teleaktører i Norge å investere med 1998 i tankene.

Magne Rygg, administrerende direktør i El Tele, stilte i går i digi:tele også spørsmål om hva høringsutkastet av forskrift om alternative telenett mener med utleie av "tilfeldig overkapasitet". Hva betyr det uttrykket?

- Hvis de nye teleaktørene har mye mer kapasitet enn de kan få bruk for til eget bruk, faller det innenfor det begrepet. Vi vil ikke sette opp noen tallgrenser her, så grensen er basert på skjønn, sier Sanderud.

Hvem skal da bestemme hva som er tilfeldig og hva som ikke er det?

- I den grad vi får inn saker på dette området, er det telemyndighetene som bestemmer dette, sier Sanderud. Han er allikevel ikke enig i at forskriften sørger for fortsatt telemonopol fram til 1998.

- Denne forskriften åpner for at man kan utføre en lang rekke teletjenester over nett som man ikke har kunnet gjøre tidligere. Forskriften berører alt utenom taletjenester, sier Sanderud. Magne Rygg kritiserte også at myndighetene bruker vel lang tid på å utarbeide flere forslag til forskrifter som skal gjelde fra første november. I følge Per Sanderud, er denne kritikken helt uberettiget.

- Det kommer ingen flere forskrifter første november. Det er riktig at vi jobber med flere forskrifter, men i all hovedsak skal de gjelde fra første januar 1998. I tillegg, jobber vi med endel erstatninger til eksisterende forskrifter. Det gjelder blant annet innen områdene åpne nett, nummerforvaltning, lukkede nett og samtrafikk og koordinering, forteller Sanderud.

Høringsrundene om utkastet til forskrift om bruk av alternative telenett konkluderes 24. oktober. Den endelige forskriften vil gjelde fra første november.

Til toppen