SDS integrerer Microsoft og IBM

Et samarbeid mellom Statens Datasentral, IBM Norge og Microsoft Norge gjør det mulig for nettsteder med Microsofts butikksystemer å gjøre bruk av IBMs betalingssystemer med sikkerhetssystemet SET.

Et samarbeid mellom Statens Datasentral, IBM Norge og Microsoft Norge gjør det mulig for nettsteder med Microsofts butikksystemer å gjøre bruk av IBMs betalingssystemer med sikkerhetssystemet SET.

Statens Datasentral (SDS) har opptrådt som systemintegrator, og samarbeidet med både Microsoft og IBM har gått knirkefritt, forteller Vidar Sandvik i SDS.

- Problemet vi har løst har sin årsak i at den internasjonale standarden for sikre elektroniske transaksjoner SET 1.0 ikke er fullt ut implementert ennå, forteller Sandvik.

- IBM har ett de facto monopol på SET-baserte betalingssystemer i Skandinavia og har måttet implementere en del proprietær teknologi for å få ting til å virke. Hittil har det derfor vært umulig for selgende nettsteder med Microsofts butikksystemer (Site Server Enterprise - red.anm.) å benytte SET.

IBM planlegger å oppgradere sine betalingssystemer til SET 1.0 i februar.

- Det vil kreve svært mye testing, og jeg tviler på at systemene kan gjøres operative så tidlig som i februar, sier Sandvik. - Jeg tror det mest realistiske er en gang i første halvår. Derfor var det svært viktig å realisere integrasjonen mellom IBMs nåværende SET-systemer og Microsofts butikksystemer nå.

De første brukerne av SDS-integreringen er "en del matvare- og teledata-butikker" - Sandvik ønsker ikke å nevne navn ennå. Men han peker på at mange viktige aktører innen elektronisk handel i Norge - Intranett Systems, P4, Salgsnett med flere - har Microsoft butikksystemer og må derfor holde seg til den mindre sikre transaksjonsstandarden SSL. I hvert fall til nå...

Foreløpig er bruken av SET i Norge begrenset til noen få prosjekter med det Sandvik kaller "avgrenset oppstart" ("man kaller det ikke pilot lenger"). Men tallet på brukere som kan skaffe seg elektroniske lommebøker øker. De to siste ukene har kundene til både Postbanken og DnB fått tilbud. Det forventes at Kreditkassen og Sparebanken NOR følger etter om forholdsvis kort tid.

SDS er heleiet datter til Posten Norge som satser stort på elektronisk handel. Post-sjef Anders Renolen har tidligere forklart dette slik: Posten har transportsystemet som trengs for å levere varene, den har en bank for å ordne betalingene, og den har SDS som de siste årene har brukt mange krefter på å skaffe seg den datakompetansen som trengs. (Se relaterte artikler.)

Til toppen