SDS overtar all IT-kompetanse i Posten

- Fra nyttår overtar Statens Datasentral (SDS) all IT-kompetanse i morselskapet Posten Norge, forteller SDSs administrerende direktør Per Andersen.

- Fra nyttår overtar Statens Datasentral (SDS) all IT-kompetanse i morselskapet Posten Norge, forteller SDSs administrerende direktør Per Andersen.

Samtidig skifter SDS navn til Posten SDS. IT-organisasjonene som overføres til SDS er Posten Systemservice (PS) med 150 medarbeidere, og Postens regionale IT-installasjon med rundt 80 medarbeidere.

- Overtakelsen av PS er et prosjekt vi har holdt på med i et halvt år, forteller Andersen. - Ved årsskiftet vil integrasjonen være gjennomført, og PS inngår som en egen divisjon hos oss. Vedtaket om at vi også skal ta over Postens regionale IT-installasjon er av langt nyere dato. Vi vil overta personalansvaret fra og med nyttår, men vi vil ikke være ferdig med prosjektet som går ut på å finne ut hvordan denne delen skal integreres organisatorisk og forretningsmessig.

Fordelen med å slå PS inn i SDS, ifølge Andersen, er at man får en organisatorisk opprydning som fjerner kostbare dobbelfunksjoner i en tid der IT-kompetanse er mangelvare. PS står for utviklingen og vedlikeholdet av Postens sentrale datasystemer og har dessuten en egen konsulentavdeling som leverer tjenester innen IT-rådgivning og prosjektledelse. Den nye organisasjonsmodellen vil gjøre det mulig å effektivisere Postens egen drift og nå ut til flere eksterne kunder.

- Det interessante med overtakelsen av Postens regionale IT-installasjon, er at det gir oss muligheter til å nå helt nye kundegrupper i distriktene, sier Andersen.

Andersen forteller at IT-direktør Lars Kalfoss i Posten Norge vil få et overordnet ansvar for konsernets innkjøp og IT-politikk, mens avdelingsdirektør Sjur Strand i PS blir med til SDS.

I systemet til Posten Norge, betraktes SDS med sine mange datterselskaper, som et eget konsern. Omorganiseringen gjør SDS til et milliardsystem i 1998. I fjor omsatte SDS-konsernet for 833 millioner kroner. Andersen sier omsetningen til PS er anslått til 100 millioner kroner i år, mens vurderingen av Postens regionale IT-installasjon ikke er fullført. SDS satser sterkt på infrastrukturtjenester, det vil si drift og vedlikehold av store data- og telesystemer, også kjent som "outsourcing".

Til toppen