Se bilder fra bombingen i Irak

Her er en samling satellitt-bilder og bilder fra et webkamera i Bagdad. Men trolig kjøper USA opp alle de ferskeste bildene.

Tidligere var høyoppløslige satellittbilder reservert militære, men en rekke selskaper eier nå satellitter som tar bilder for kommersielle selskaper. For med en evne til å plukke ut ting som er under én meter store, kan disse bildene brukes til en rekke planleggingsoppgaver.

De kan også brukes til å vise hvordan krigen i Irak går for seg. En rekke av disse bildene ligger ute på nettet.

Et tysk selskap har dessuten et web-kamera som er i drift i Bagdad. Irak har stengt sin tilknytning til Internett, så signalet er trolig en videostrøm som sendes over satellitt til en server i Tyskland som så sprer det over nettet. Bildene viser en rundkjøring i Bagdad, men hvor er ikke angitt.

Etter det digi.no kan se ligger det ikke bilder ute på nettet fra etter 1. april. Dette skyldes etter alt å dømme at Pentagon har kjøpt opp eksklusive rettigheter til bildene slik man gjorde under krigen i Afghanistan. Dette gjorde man den gangen og trolig nå for å sikre seg at motparten ikke kan bruke bildene til å se hvor amerikanske tropper er.

Se bilde av telekommunikasjons-sentralen i Bagdad før og etter (stykke nede på siden)

De beste bildene kommer fra DigitalGlobe - Baghdad Image Gallery. Her finner du et svært detaljert bilde som viser hovedpallasset til Saddam Hussein med et stort, svart hull i taket.

Her kan du se et bilde over hvor mye oljebrønnene som brenner gir av røyk.

Webcam fra Bagdad finner du på denne nettsiden.

Digital Terrain Modeling and Mapping.

Til toppen