Se hva som skjer når du får reklamen rett i lomma

Ønsker forbrukere å få reklame på mobilen? Studier er gjort i Sverige tidligere. Nå har analyseselskapet TestitOnline undersøkt hva norske forbrukere mener om SMS som reklamekanal.

Reklamebyrået Virtual Garden har nylig gjennomført en spørreundersøkelse i samarbeid med det nettbaserte analysebyrået TestitOnline blant 200 Oslo-folk mellom 18 og 40 år. Målet var å finne ut i hvilken grad forbrukere ønsker å motta reklame på mobiltelefonen.

Resultatene er oppsiktsvekkende, mener selskapene.

De viser at rundt halvparten av de spurte kan tenke seg å motta en reklametekst på slutten av en SMS-melding, dersom dette gir tilgang til interessant informasjon. Forutsetningen er at det er gratis og at informasjonen er relevant.

Spørsmålet lød: Kunne du tenke deg å motta en reklametekst på slutten av en SMS-melding med informasjon (nyheter, trafikkmeldinger o.l) du er interessert i?

Det er litt av det samme prinsippet som "Gratistelefonen" (som forøvrig er avviklet i Norge).

Det er store kjønnsmessige forskjeller på hvilke bransjer man er interessert i å motta SMS-reklame fra. De bransjene begge kjønn er interessert i er utested/restaurant, kino/teater og CD/musikk.

I tillegg er menn spesielt interessert i tele-og mobilinformasjon, og IT og data. For kvinner peker reiseoperatører, klær og "annet" seg ut.

- 85 prosent sier det er viktig eller svært viktig at informasjonen er skreddersydd (tilpasset forbrukerens interesser). Det skal være personlig, relevant og gratis, sier markedssjef Guro Forseth i TestitOnline.

I undersøkelsen kom det også frem at menn er mer positive til mobilen som medium enn det kvinner er.

Mobilen oppfattes som noe veldig personlig, og dette stiller igjen krav til markedsførere som ønsker å benytte SMS som reklamekanal. Selv om man har fått brukerens tillatelse på forhånd må man være varsom slik at man ikke irriterer.

Konklusjonen på undersøkelsen er: Har man riktig budskap, er mobilen som kanal midt i blinken!

Det var 67 kvinner og 133 menn som svarte på undersøkelsen.

Det ble også stilt spørsmål om forbrukerne kunne tenke seg å motta en reklametekst på slutten av en SMS-melding med informasjon de er interessert i til redusert pris, noe de ikke var spesielt interessert i.

- Det må være på mottagers premisser hele tiden, understreker Forseth.

Hun sier også at dette var en svært generell undersøkelse.

- Vi har ikke studert om ulike typer informasjon (eller eventuelt underholdningstjenester på SMS) blir førende for hvorvidt man vil motta et reklamebudskap eller ikke.

Til toppen