Se og Hør- og TV Norge-eiere får digital radiokanal

Kulturdepartementet ved Statens Medieforvaltning har tildelt Radio 2 Digital konsesjon på ti år for å drive en kommersiell riksdekkende DAB-radio. Den nye stasjonen skal på lufta 1. april neste år.

Kulturdepartementet ved Statens Medieforvaltning har tildelt Radio 2 Digital konsesjon på ti år for å drive en kommersiell riksdekkende DAB-radio. Den nye stasjonen skal på lufta 1. april neste år.

En pressemelding bekrefter digi.no's sak tidligere i dag om at det var Norsk Aller (Radio 1- og Se og Hør-eier), SBS (TVNorge-eier) og PeSju Kristen Riksradio som fikk den siste av de seks digitale radiokonsesjonene. De fem andre konsesjonene har NRK (fire) og P4 (én) allerede fått tildelt.

- Dette er en utfordring vi tar svært seriøst. Som ny riksdekkende radioaktør, må vi tilby lytterne og annonsørene en kanal som er kommersiell og samtidig intelligent, sier administrerende direktør i Norsk Aller AS, Ole Sæther.

Taperne i denne konsesjonsrunden ble "kjendislaget" med blant andre Øystein Sunde og Bjørn Eidsvåg, et lag som også var bakket av en av vinnerne i forrige konsesjonsrunde, Roy Hovdan. Hovdan var en av bakmennene bak P4.

Radio 2 Digital har planer om å utnytte den digitale teknologien til fulle når de går på lufta. Blant annet skal de dele kapasiteten i to signaler, noe som gjør at de kan sende to programmer parallelt. Dette er hovedgrunnen til at PeSju Kristen Riksradio er med på laget.

Innholdet i sidekanalen vil bli et programtilbud som omfatter religion, livssyn og verdispørsmål.

I tillegg planlegges det interaktivitet med lytterne, et aktivt samarbeid med lokale programleverandører i alle fylker, et fast tilbud til barn, dekning av kulturstoff, introduksjon av norsk og nordisk musikk og egne aktualitetssendinger med hovedvekt på å forklare og kommentere nyhetsbildet.

Alt dette lover Radio 2 Digital (R2D) i sin konsesjonssøknad.

Statens Medieforvaltning skriver i en egen pressemelding at programprofilene skal utvikles gjennom to faser. I første fase vil konsesjonæren i hovedsak sende innkjøpt stoff. I fase to, som regnes fra det tidspunkt hvor mer enn halvparten av befolkningen kan ta inn digitale radiosendinger, skal konsesjonæren bygge opp egenproduksjon av programmer.

Full programprofil må være bygget opp innen to år etter oppstarten av fase to.

Innholdet til den nye radiokanalen viste seg å ikke være så ulik det som konkurrenten tilbød i sin søknad. Norsk Radio Digital lovet også en distriktsprofil og fronting av norsk musikk som en motvekt til den amerikanske innflytelsen på det norske markedet.

- Vi er klar over at det vil ta tid før utbyggingen av det digitale nettet er ferdig. Vi er også avhengige av at salget av digitale radiomottakere kommer på et visst nivå før vi kan få noen økonomisk lønnsomhet av vår satsing. Derfor vil vi bygge opp staben vår gradvis, med hovedvekt på innkjøpte programmer i starten. For at dette prosjektet skal lykkes, er det viktig at vi har tålmodige og finansielt sterke eiere i riggen, med erfaring med radio- og andre medier, sier Sæther som også er styreformann i Radio 2 Digital.

Tidligere har prosjektleder Alf Lande i R2D estimert at kanalen ikke vil gå i balanse før i år 2006.

Til toppen