Se opp for kjerneområdene!

Telenor er slett ikke fornøyd med sine utallige omorganiseringer. Nå kommer det en til.

Telenor er slett ikke fornøyd med sine utallige omorganiseringer. Nå kommer det en til.

Flere Telenorselskap har byttet både navn og virksomhetsområder de siste årene. Nå kommer nok et bytte.

Holdingsselskapet Telenor ASA ble etablert i forbindelse med børsnoteringen i fjor. Nå samles virksomheten i selskapet i tre områder. Det ene er kjernevirksomhet, som er det Telenor kan og vil drive med. Det andre er relatert virksomhet, som er virksomheter som ligger på siden av det selskapet kan eller kanskje rettere vil drive med, og der en kan tenke seg eksterne aksjonærer. Det tredje området er ymseposten som Telenor kaller for "øvrig virksomhet".

Hvert av områdene skal ifølge Telenor fylles med den nye strukturen som selskapet heretter vil operere med, i det minste inntil en ny organisering er klar.

Telenor skriver i en pressemelding at selskapet skal organiseres juridisk slik at det blir likt det som er kjent eksternt. Selskapets operative struktur har lenge

vært i uoverensstemmelse med den legale strukturen, slik at enkelte selskap i konsernet juridisk har vært eid av og rapportert av selskap i et annet forretningsområde enn der det operasjonelt hører hjemme.

I prosessen med å rydde opp i den organisatoriske strukturen er en rekke nye selskaper blitt opprettet. Mange av disse vil bli avviklet gjennom restruktureringen. - Dette kan fortone seg som noe forvirrende i perioder, og er en omstendelig prosess som vil ta tid, medgir Telenors konsernsjef Tormod Hermansen.

- Vi må både dele opp og slå sammen selskaper, aksjer må overføres på korrekt måte, og våre kunde- og finansielle relasjoner må til enhver tid ha en reell juridisk enhet å forholde seg til. Sluttresultatet skal imidlertid bli en mer oversiktlig og fleksibel organisasjon, sier han.

Kjernevirksomheten organiseres under fire holdingselskaper: Telenor Mobile Holding AS, Telenor Plus Holding AS, Telenor Business Solutions Holding AS og Telenor Networks Holding AS. Også den relaterte virksomheten vil bli organisert under enkeltstående holdingselskaper. Under "øvrig virksomhet" vil blant annet Telenor Eiendom Holding AS inngå.

Det skal rapporteres i forhold til den nye selskapsstrukturen fra og med fjerde kvartal, selv om den juridisk sett ikke er klar før fra 15. mars 2002.

Til toppen