Se opp for teknostress

En rapport fra SINTEF fastslår at så mange som seks av ti ansatte er misfornøyde med innføring av ny IT, og med bedriftens dataopplæring. Mye plundring og dårlig informasjon gjør at mange databrukere utvikler det som forskerne nå kaller teknostress.

En rapport fra SINTEF fastslår at så mange som seks av ti ansatte er misfornøyde med innføring av ny IT, og med bedriftens dataopplæring. Mye plundring og dårlig informasjon gjør at mange databrukere utvikler det som forskerne nå kaller teknostress.

Høyskolen i Volda skriver i Nærnett at teknostress arter seg som stress ellers, med muskelspenninger, dårlig konsentrasjon og allmenn uro. I mer ekstreme tilfeller kan det gi alvorligere utslag som angst og depresjon. Årsaken er lav brukervennlighet, dårlige datasystemer og manglende forståelse av disse. I tillegg oppleves opplegget før, under og etter en IT-endring, som stressende.

Linn Solberg, som er forsker ved SINTEF Tele og Data i Oslo, synes resultatet av undersøkelsen var overraskende negativt, og ser at det er behov for å ta dette problemet alvorlig.

Solberg forteller til digi.no at fem bedrifter har vært med på en omfattende undersøkelse og vært gjennom endel intervjuer. Av disse var to indusribedrifter, to konsulent / forskningsbedrifter og en bank / finans.

- Fem bedrifter er kanskje ikke helt representativt, men jeg har fått tilbakemeldinger fra mange bedriftsledere og ansatte, og gjennom disse 200 telefonene har jeg fått bekreftet undersøkelsens påstander, sier Solberg.

Hun forteller videre at det ikke er funnet noen forskjell på små og store bedrifter, og det er heller ingen spesielle bransjer som utmerker seg i den ene eller den andre retningen.

- Hvordan kan dere vite at de ansattes symptomer skyldes teknostress?

- Vi har spurt direkte om hvordan teknologien påvirker de ansatte og deres arbeidssituasjon.

Solberg tror at en av grunnene til økt stress ved innføring av et nytt IT-system, er at bedriftsledere forventer at noe blir bedre, enten det er økt effektivitet eller andre ting. Når ansatte opplever at dette ikke fungerer på grunn av manglende informasjon eller opplæring, skaper dette stress. Blant annet fordi ansatte plundrer mer, og må jobbe mer med oppgaver som egentlig ikke er inkludert i deres arbeidsiunstruks.

Hovedpoenget med opplæringen, mener Solberg er motivasjon og informasjon. -Det bør kartlegges på forhånd, hvilket nivå de ansatte er på, slik at lista ikke legges for høyt eller for lavt. Hun innrømmer at dette er svært ressurskrevende i større bedrifter, men like fullt er det viktig for å unngå stress.

Solberg skal nå gi ut en håndbok med gode råd til bedrifter og ansatte som innfører eller endrer datasystemer. Hennes viktigste råd til bedriftsledelsen er at de lar de ansatte bli involvert. Informasjon og motivasjon er også viktig. Når det gjelder råd til ansatte, sier hun avslutningsvis at de bør prøve å påvirke ledelsen til å involvere, og gi informasjon, hvis de opplever at dette mangler.

Til toppen