Seagate kjøper stor lagringskonkurrent

Antallet store harddiskprodusenter krymper på nytt etter Seagates nyeste oppkjøp.

Harddiskprodusenten Seagate skal kjøpe konkurrenten Maxtor. Det annonserte de to selskapene i en felles pressemelding onsdag. Avgjørelsen er blitt enstemmig godkjent av styrene i de to selskapene. Eierne av Maxtor-aksjer vi motta 0,37 Seagate-aksjer hvor hver Maxtor-akse de eier. Når transaksjonen er fullført, vil Seagates aksjonærer eier omtrent 84 prosent av det samlede selskapet, mens dagens Maxtor-eiere vil eie omtrent 16 prosent. Verdien på transaksjonen er oppgitt til å være omtrent 1,9 milliarder dollar.

Seagate mener at oppkjøpet vil styrke selskapet produktinnovasjon, bedre den operative effektiviteten og realisere betydelige kostnadssynergier. Selskapet venter at sammenslåingen etter et år vil øke fortjenesten per aksje med minst ti til tjue prosent.

De operasjonelle utgiftene til de to selskapene ventes å bli redusert med 300 millioner dollar årlig ett år etter sammenslåingen.

Selve aksjetransaksjonen ventes først å skje i andre halvdel av 2006. Den avhenger godkjennelse fra aksjonærer og reguleringsmyndigheter. Fram til transaksjonen finner sted, vil selskapene operere som separate virksomheter.

Det er liten tvil om at oppkjøpet vil gå utover valgmulighetene til kundene og konkurransen mellom selskapene, spesielt i markedet for vanlige 3,5 tommers harddisker. Seagate er verdens største leverandør av 3,5 tommers harddisker, mens Maxtor ligger på en tredjeplass. Mellom disse befinner Western Digital seg, ifølge New York Times.

I harddiskmarkedet for mobile enheter som MP3-spillere, har Maxtor derimot vært så godt som framværende. Fraværet i dette raskt voksende markedet har trolig gått utover selskapets resultater. Selskapet gikk fra et overskudd på 128 millioner dollar i 2003 til et tap på 182 millioner i fjor. Samtidig ble omsetningen redusert fra 4,08 milliarder dollar til 3,79 milliarder dollar.

Seagate hadde derimot en omsetning på 7,55 milliarder i selskapets regnskapsår som endte i juli. Resultatet etter skatt var på 707 millioner dollar.