Seagate vil overta LaCie

Verdens dominerende harddiskprodusent søker vekst i forbrukermarkedet.

Seagate vil overta LaCie
LaCie er kjent for sin satsing på design. Her er to eksempler på harddisker i Fusion-serien, med design fra Philippe Starck. Bilde:

Seagate og LaCie har inngått en avtale som tar sikte på å innlede en prosess for å gjøre LaCie til heleid datter av Seagate.

Seagate er verdens overlegent største harddiskprodusent – de to nærmeste konkurrentene er Western Digital og Toshiba. De ser at et tidligere svært innbringende marked for høyhastighets disker til avansert bedriftslagring, er i ferd med å forvitre til fordel for medier basert på flashminne.

LaCie er først og fremst en leverandør av lagringsløsninger til forbrukermarkedet, og opplever kraftig vekst.

Motivet for oppkjøpet ser følgelig ut til å være Seagates behov for større kontroll over det som vil være et stadig viktigere marked for harddisker, nemlig datalagring for forbrukere.

LaCie er fransk, og er børsnotert i Paris. Den største aksjonæren er gründer, administrerende direktør og styreformann Philippe Spruch, med en eierandel på 64,5 prosent.

Avtalen innebærer en etappevis oppkjøpsprosess. I første omgang skal Seagate overta alle Spruchs aksjer for 4,05 euro per stykk. Det er 29 prosent mer enn gjennomsnittskursen de siste 30 børsdagene fram til 22. mai, og verdsetter LaCie til 146 millioner euro.

Denne transaksjonen må godkjennes av myndighetene i USA, Frankrike og Tyskland. I samsvar med fransk lov må det også gjennomføres en prosess for å sikre tilslutning fra de ansatte.

Når godkjenningene er i orden, starter neste etappe, oppkjøp av de øvrige aksjene i LaCie. Som insentiv til Spruch for å medvirke til prosessen, sikres han ytterligere 0,14 euro per aksje dersom minst 95 prosent av de øvrige aksjene sier seg villig til å selge innen seks måneder. På den andre siden risikerer Spruch lavere pris dersom LaCie utvikler seg negativt.

Straks den første etappen er gjennomført, vil Spruch utnevnes til ansvarlig for Seagates forbrukerdivisjon, der dagens sjef degraderes til en stilling som rapporterer til Spruch.

Partene håper at begge etappene i oppkjøpsprosessen kan fullføres i løpet av tredje kvartal 2012.

Les mer om: