Seerne har ikke spurt om å få digital-TV

En av utfordringene som aktørene i digital-TV markedet står overfor, er at det ikke eksisterer et etablert marked. Derfor må behovet skapes først, mener amanuensis Eli Skogerbø ved Institutt for Medier og Kommunikasjon i Oslo.

En av utfordringene som aktørene i digital-TV markedet står overfor, er at det ikke eksisterer et etablert marked. Derfor må behovet skapes først, mener amanuensis Eli Skogerbø ved Institutt for Medier og Kommunikasjon i Oslo.

Behovet er stort for å informere folk om hva digital-TV er, skal en tro signalene fra akademikerkretser.

- Det er ikke nok at teknologiens fantastiske verden muliggjør digital-TV - det må også skapes et behov, mener førsteamanuensis Eli Skogerbø som er ansatt på Institutt for Medier og Kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

- Digital-TV er drevet fram av teknologien. Vi har ikke spurt etter digital-TV, det kommer fordi man kan lage det, det finnes ingen etterspørsel. Kringkastingsselskapene er sterke pådrivere i denne prosessen. Både medie- og IKT-industrien driver fram utviklingen, mener Skogerbø.

I likhet med for eksempel den eksplosive utbredelsen av walkman-en på 80-tallet, må produsenter og innholdsleverandører overbevise kundene om at de faktisk trenger TV levert med digitale signaler. Sony kjørte den gang et helt utrolig markedsføringsskyts for å få forbrukerne til å lytte til musikk andre steder enn i sofakroken.

Skogerbø setter et stort spørsmålstegn ved påstanden om at folk flest vil ha mer intelligent TV, bedre kvalitet på signalene og et større tilbud.

- TV er ikke først og fremst teknologi. For forbrukeren er det også en ramme for sosialt samvær. Denne siden av TV må ikke undervurderes. Døgnet har også et begrenset antall timer, og TV er fritidssyssel, understreker Skogerbø.

Rolf Brandrud som er rådgiver i NRK har tro på at TV-en vil måtte flytte inn i de rom der folk befinner seg i hjemmet.

- I dag har vi "stue-TV", i morgen har vi også "kjøkken-TV". Det vil bli skapt et behov for TV der folk er. Et lite apparat på kjøkkenet mens folk spiser eller lager mat, kan skape en ny mulighet for elektronikkbransjen, mener Brandrud.

Til toppen