Seier for K56flex

Rockwell Semiconductor Systems og Lucent Technologies tok et nytt stikk i kampen om 56K modemstandarden. Selskapenes nye K56flex-standard fikk nylig støtte fra PC-produsentene Compaq Computer Corp, AST Computer Inc, Hewlett-Packard Co., og Toshiba Corp. Dermed kan det spøke for U.S. Robotics egen 56K standard.

Rockwell Semiconductor Systems og Lucent Technologies tok et nytt stikk i kampen om 56K modemstandarden. Selskapenes nye K56flex-standard fikk nylig støtte fra PC-produsentene Compaq Computer Corp, AST Computer Inc, Hewlett-Packard Co., og Toshiba Corp. Dermed kan det spøke for U.S. Robotics egen 56K standard.

Rockwell Semiconductor Systems og Lucent Technologies har gått sammen om å lage kompetabilitet mellom sine respektive 56K modemstandarder, K56Plus og V.flex2. Den nye standarden, K56flex, fikk nylig et løft når PC-produsentene Compaq Computer Corp, AST Computer Inc, Hewlett-Packard Co., og Toshiba Corp bestemte seg for å støtte standardene. Modemprodusentene har fra før av støtte fra 400 selskaper som inkluderer Internett-aksessleverandører, fjernaksess-serverprodusenter og modemprodusenter.

Dermed kan det spøke for US Robotics egen 56K modemstandard som ikke er kompatibel med standarden fra Rockwell og Lucent. Analytikere anslår at markedet for 56K modem vil øke fra over 10 millioner enheter i 1997, til drøyt 100 millioner enheter i år 2001.

Til toppen