Seks av ti gutter spiller ofte dataspill

Dataspill er trolig den største hobbyen til norske gutter, viser nye tall.

Dataspill er trolig den største hobbyen til norske gutter, viser nye tall.

Blant jentene i samme aldersgruppe er andelen 23 prosent. PC-spill blir noe mer brukt enn TV-spill for både gutter og jenter.

I helgene spiller enda flere av de yngste. 49 prosent av alle 9-15-åringer bruker TV- eller PC-spill på lørdager og søndager.

I alderen 16-24 år er spilleaktiviteten atskillig lavere, men fortsatt er det «guttene» som spiller mest. I denne gruppen er andelen 27 prosent mot 9 prosent blant jentene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Til toppen