Seks etterforskere jobber med Fast-saken

Økokrim graver intenst i dokumentmassene fra raidet i fjor høst.

Seks etterforskere jobber med Fast-saken

Økokrim graver intenst i dokumentmassene fra raidet i fjor høst.

Økokrim slo den 16. oktober 2008 til med razzia mot søkeselskapet Fast Search & Transfer, etter en anmeldelse fra Kredittilsynet april det samme året.

Fast Search & Transfer er sammen med datterselskapet Fast International AS siktet for å ha blåst opp regnskapene med inntekter for 250 millioner kroner i tiden før Microsoft kjøpte selskapet.

Det har snart gått seks måneder siden politiet gikk til aksjon og bar ut tusener av dokumenter fra Fasts hovedkontor i Oslo sentrum. Etterforskningen foregår ennå for fullt.

- Vi driver med vanlig etterforskning. Det innebærer blant annet at vi går gjennom dokumentene og foretar analyse av beslagene. Det har ikke skjedd noe nytt jeg kan berette om. Siktelsen er den samme, sier statsadvokat Bård Thorsen hos Økokrim til digi.no.

Etterforskningen har først og fremst har bestått av avhør og beslagsgjennomgang, svarer Thorsen på spørsmål om hva de har gjort så langt i denne saken.

- Det er snakk om rundt 50 kasser med dokumenter, så dette tar tid.

Gründer og Fast-sjef John Markus Lervik sa sent i januar opp stillingen sin som administrerende direktør i Fast. Lervik ble høsten 2008 dessuten fjernet fra selskapenes styrer.

Ingen personer er så langt siktet i saken, kun selskapene. Det er heller ikke klart når påtalemyndighetene blir ferdig med sine undersøkelser, eller om det ender opp med tiltalebeslutning.

- Det er vanskelig å estimere når vi kan sette sluttstrek i komplekse saker som denne, det er titusenkronersspørsmålet. Ennå har vi ikke kommet så langt i etterforskningen at vi kan si når vi blir ferdige.

Store ressurser er satt av til å komme til bunns i saken. Snart et halvt år etter den dramatiske razzien fortsetter gravingen med uforminsket styrke.

- På konkursteamet er vi seks etterforskere. Denne gruppen jobber imidlertid også med andre prosjekter samtidig, opplyser statsadvokat Thorsen.

    Les også:

Til toppen