Seks millioners Sun-boks

Onsdag 22 januar introduserer Sun en reell unix-basert utfordrer til stormaskinene. Enterprise 10000. Teknologien kommer fra Cray-divisjonen i Silicon Graphics.

Onsdag 22 januar introduserer Sun en reell unix-basert utfordrer til stormaskinene. Enterprise 10000. Teknologien kommer fra Cray-divisjonen i Silicon Graphics.

Dermed beveger Sun Microsystems seg bort fra sin mikroplattform og inn tungvektsklassen.

Enterprise 10000 har fra 16 til 64 UltraSparc prosessorer, og interne overføringshastigheter inntil ti ganger større enn i tradisjonelle unix-systemer. Produktene blir dermed unix-baserte konkurrenter til stormaskiner fra IBM.

Produktene lanseres i USA den 22 januar. Skrivervik Data har valgt å legge lanseringen til mandag 27 januar, hvor de vil bli presentert under en seanse hos Skrivervik Data.

Til toppen