Seks ting IT-sjefen bør slutte å gjøre

Seks ting IT-sjefen bør slutte å gjøre

IT-sjefer får det stadig mer travelt. For å få tid til alt de skal gjøre, må de endre litt på hva de gjør. Her er rådene:

Etterhvert som teknologien blir stadig bedre og omfatter stadig mer av en bedrifts aktiviteter, stiger også kravene til IT-sjefen. For å få tid til alle oppgavene må han, eller hun, begynne å prioritere bort noen arbeidsoppgaver.

Analyseselskapet Gartner har nylig lagt ut en analyse der de ser på hva slags oppgaver IT-sjefer må prioritere bort for å få tilstrekkelig tid til det de bør bruke tiden på. Analysen bygger på intervjuer av 150 IT-sjefer som deltok på en av Gartners internasjonale konferanser i desember i fjor.

De viktigste årsakene til at IT-sjefen ikke får gjort det de skal, oppgis å være for lite tid og for lite ressurser. Her er Gartners råd om hva IT-sjefer bør slutte å gjøre for å få tid til det de skal gjøre:

Dropp jobben som budsjettpoliti. Ifølge Gartner bruker mange IT-sjefer alt for mye tid på å vurdere forespørsler om nye tjenester og verktøy. Det er viktigere for bedriften at IT-sjefen legger tilrette for at teknologien brukes effektivt, enn at IT-sjefen sitter med full kontroll på hva som kjøpes inn.

Slutt å bruk bedriftssystemer som et rigid styringsverktøy. Rigide standarder og retningslinjer gir bedre kontroll på systemendringer, men det kan være en hemsko når bedriften må gjøre raske omstillinger og kan sementere inntrykket av IT-avdelingen som en flaskehals i bedriften.

Ikke kommuniser ved hjelp av IT-indikatorer, fokuser isteden på forretningprestasjoner. Resten av organisasjonen sliter ofte med å henge med på hva IT-avdelingens rapporter egentlig betyr.

Stopp den raske tilveksten av applikasjoner, infrastrukturløsninger og IT-komiteer.

Slutt å definer tjenester i teknologiske termer. Bruk forretningsterminologi isteden.

Ikke kast bort tiden på å be om unnskyldning for tidligere problemer IT-avdelingen har forårsaket. Ta grep og gjennomfør visjonen, istedenfor bare å prate om den og om hvordan alt skal bli så mye bedre.

Til toppen