Selger 500 millioner mobiltelefoner i 2004

Salg av nye mobiltelefoner tyder på å bli en sikker vekstbransje de neste årene. Selv om prognosemakere spriker i sine oppfatninger av hvor raskt salget vil øke, er alle enige om at salget tar av.

Salg av nye mobiltelefoner tyder på å bli en sikker vekstbransje de neste årene. Selv om prognosemakere spriker i sine oppfatninger av hvor raskt salget vil øke, er alle enige om at salget tar av.

Før helgen fortalte Ericssons mobiltelefonsjef Johan Siberg at selskapet jobber ut fra prognoser som tyder på at det i 2003 vil bli solgt 500 millioner nye mobilterminaler til verdens 830 millioner mobiltelefonbrukere, som er en mangedobling fra 1998 da det ble solgt vel 160 millioner terminaler.

Prognosen fra Cahners In-Stat ligger under Ericssons anslag og setter 392 millioner solgte terminaler i 2003 som selskapets kvalifiserte gjetning, basert på salgstall på 207 millioner i år, hvorav 203 millioner GSM-telefoner.

The Strategis Group melder om at salget vil stanse på 205 millioner telefoner i år, og vil vokse til 303 millioner i 2004, og er dermed mest tilbakeholden.

I rapporten "World Cellular/PCS Markets: 1999" skriver selskapet at salget av mobilterminaler vil øke raskest i Europa, men Asia vil bli det største markedet i 2004. Selskapet mener Kina vil representere det beste vekstmarkedet i mobilsalg i Asia, og selskapet mener verdensdelen vil ende på 315 millioner brukere i 2004, tilsvarende 265 millioner brukere i Vest-Europa.

Tidligere rapporter har pekt på at bruken av mobiltelefoni vil vokse raskest i Asia, men The Strategis Group ser for seg følgende vekstrate i salget av nye mobilterminaler i år og i 2004:

Salget av mobilterminaler i 1999 og 2004 1999 2004
Vest-Europa 40 % 29 %
Nord-Amerika 20 % 21 %
Asia/Oceania 26 % 29 %
Resten av verden 14 % 21 %

Kilde: The Strategis Group

Til toppen