Selger 800.000 DoubleClick-aksjer

Styreformannen i DoubleClick Inc, Kevin O'Connor skal selge 8 prosent av sin eierandel i DoubleClick. Blant annet for å unngå interessekonflikter.

Styreformannen i DoubleClick Inc, Kevin O'Connor skal selge 8 prosent av sin eierandel i DoubleClick. Blant annet for å unngå interessekonflikter.

Kevin O'Connor var med å grunnlegge annonseselskapet DoubleClick Inc i 1996, og har i dag 8,1 prosent av aksjene i selskapet.

Ifølge Securities and Exchange Commission (SEC), hvor innsidehandel med aksjer må meldes, har O'Connor lagt fram en plan for salg av aksjer hver uke i ett år. Planen hadde startdato 2. februar i år og løper til 1. februar 2002, og innebærer at O'Connor skal selge 15.000 aksjer i uka, unntatt fire uker hvor han skal selge 20.000 aksjer. Til sammen blir dette rundt 800.000 aksjer.


Grunnen til at O'Connor skal selge aksjene, er at han ønsker å variere sin aksjeportefølje og for å unngå interessekonflikter eller muligheter for slike.


Per april 2000 eide O'Connor 9,9 millioner DoubleClick-aksjer, noe som utgjør 8,1 prosent av den totale aksjebeholdningen. Antall aksjer han eier har ikke blitt offentliggjort av selskapet siden den gang, så det er ikke gitt at hans aksjebeholdning er den samme nå.

Selger han rundt 800.000 aksjer, utgjør det rundt 8 prosent av hans aksjebeholdning.

Nå blir DoubleClick aksjene omsatt for rundt 97 kroner aksjen (10,88 US dollar), noe som er mer enn 90 prosent nedgang i forhold til rekordomsetningen 13. mars for ett år siden på 1.027 kroner (114,75 US dollar).
Til toppen