Selger brukt programvare til bedrifter

- Opptil halv pris og garantert uten slitasje.

Selger brukt programvare til bedrifter

Kjøp og salg av brukt programvare er forretningsidéen til tyske UsedSoft, som startet butikk for dette allerede i 2003.

I fjor sommer åpnet de egen salgsavdeling i Norge. De oppgir at prisen blir opp mot halvparten av det programvaren koster ny.

- Norske bedrifter og myndigheter kan oppnå store besparelser ved å kjøpe programvarelisensene brukt, hevder selskapet i en pressemelding.

Idéen er at virksomheter som sitter på programvare som de ikke lenger har bruk for, kan selge dette videre. Slik kan de få igjen noe av investeringen. Brukt programvare er garantert uten slitasje, lyder deres mantra.

UsedSoft oppgir at de skaffer lisensene fra mange ulike kilder; fra konkurser, forretningsopphør, omstruktureringstiltak eller systemendringer.

Selskapet skryter av et bredt utvalg, med både nytt og eldre programvareversjoner. Men vareutvalget går dessverre ikke frem av nettsidene deres. I stedet må interesserte kjøpere (og selgere) fylle ut et skjema der de oppgir hva de vil kvitte seg med, eller ønsker å kjøpe.

Besparelsen for kundene blir ifølge UsedSoft på mellom 20 til 50 prosent, alt etter hvor nye programvare det er snakk om.

- Lovlig

Men er det lov å selge programvaren videre, eller ligger det hindringer mot slik handel i programvarens lisensbetingelser?

- Juridisk baserer handelen med brukte lisenser på EU-regler om såkalt oppbrukt opphavsrett. Produsentens enerett til videresalg opphører (innen EU) så snart produktet er markedsført og kjøpt av førstegangskjøper, opplyser jusprofessor Friedrich Rüffler fra Universitetet i Salzburg ifølge UsedSoft.

- Programvare kan selges videre, sier Jon Bing ved Senter for rettsinformatikk.
- Programvare kan selges videre, sier Jon Bing ved Senter for rettsinformatikk.

Det gjelder uansett om programvaren leveres på fysiske medier, eller om den leverers over internett, bemerker Rüffler.

Professor i rettsinformatikk Jon Bing sier til digi.no at forholdet reguleres i Norge av åndsverksloven, paragraf 19.

- Som man ser, kan det eksemplar man har kjøpt, selges videre. Hvis man derfor har kjøpt en pakke med Microsoft Office, kan denne pakken selges videre, opplyser Bing.

Videre sier han at det ikke er programvarelisensen, men retten til å utnytte programmet, som følger åndsverkloven. Men det er også begrensninger i loven nettopp når det gjelder datamaskinprogrammer.

- Oppdateringer vil man vanligvis få over nett, og det oppdaterte programmet på maskinen kan altså ikke videreselges.

Brukt programvare, ikke lisenser

Den norske rettsprofessoren understreker at uttrykket «brukte lisenser» er misvisende.

- «Lisenser» er en betegnelse på at man ved avtale har fått en tillatelse av rettighetshaver til å utnytte et åndsverk, utover det som følger av lovens bakgrunnsrett.

- Det vil si at rettighetshaver har overført noe av sine beføyelser som hører inn under eneretten. Slike rettigheter kan ikke overdras videre uten uttrykkelig samtykke. Det er derfor misvisende å snakke om «brukte lisenser» eller videreoverdragelse av lisenser.