Selger flere, men billigere servere

IBM og HP er størst på hver sin måte, og markedet vokser fortsatt kraftig, i følge Gartner.

Selger flere, men billigere servere

IBM og HP er størst på hver sin måte, og markedet vokser fortsatt kraftig, i følge Gartner.

Analyseselskapet Gartner har publisert sine anslag over utviklingen på det globale servermarkedet i andre kvartal.

Målt i omsetningen, økte markedet med 5,7 prosent til 13,8 milliarder dollar fra andre kvartal i fjor.

Økningen i antall leveranser var 12,2 prosent, til 2,34 millioner enheter.

Tallene viser at gjennomsnittsserveren ble 5,8 prosent billigere.

Det er framfor alt servere i x86-segmentet som bidrar til veksten.

Segmentet for servere basert på Risc- og Itanium-prosessorer viste en vekst i omsetning på 9,4 prosent, samtidig som antall leveranser falt med 7,9 prosent. Dette segmentet beveger seg mot stadig mer avanserte systemer.

Fordelt per leverandør er IBM stadig størst, målt i serveromsetning. Her er det stormaskiner og Unix-servere (henholdsvis System z og System p) som bidrar mest til veksten.

HP leder fortsatt i antall leveranser. Veksten er mindre enn markedet, og HP taper følgelig markedsandel uansett om man teller dollar eller enheter.

Dell vokste mest i både leveranser og omsetning, med henholdsvis 24,2 prosent og 15,0 prosent.

Serveromsetningen til Sun falt med 6,8 prosent, og deres leveranser økte minst av alle de store.

Tallene for det såkalte EMEA-området (Europa, Midtøsten og Afrika) viser langt kraftigere vekst enn i verden for øvrig. Omsetningsmessig vokser markedet med 12,7 prosent, mens leveransene øker med 14,6 prosent.

Omsetningsmessig har Sun en langt sterkere posisjon i EMEA: Bare IBM overgår Sun i serveromsetning i EMEA, samtidig som Sun kommer sist av de fem store målt i antall leveranser: EMEA virker langt mer interessert i Suns store servere enn resten av verden.

Fujitsu Siemens gjør det relativt sett bedre enn Fujitsu, som selger de samme maskinene, bare utenfor Europa. Men de greier ikke å henge med i markedet, og markedsandelen reduseres.

Gartner publiserer disse tabellene:

    Les også:

Til toppen