Selger hovedkontoret

Høyblokka i Universitetsgaten som så langt har fungert som hovedkontor for Telenor, selges trolig for over en halv milliard kroner.

Ifølge Telenors justerte børsprospekt er prisen for bygget vel 550 millioner kroner ifølge en intensjonsavtale om salg selskapet har inngått. Det er ikke opplyst hvem kjøperen er.

Telenorblokka i Universitetsgata 2 er en av de største næringsbyggene som er solgt i Norge.

Opprinnelig var tanken at blokka skulle inngå i et bytte med Statsbygg, der Telenor fikk overta en eiendom på 215 mål på Fornebu i bytte for flere av Telenors bygg i Oslo, inkludert høyblokka i "U2". Dette gikk imidlertid ikke etter at daværærende statsråd i Planleggings- og Samordningsdepartementet (PSD), Bendik Rugaas, sa nei og forlangte markedspris for Fornebutomta, eller bortimot 490 millioner kroner.

Den halve milliarden overgikk den prisen som Telenor og Statsbygg på forhånd var blitt enige om med minst 100 millioner kroner. Den avtalte prisen er ikke offentliggjort.

Telenor Eiendom har tidligere antydet en minstepris på vel 600 millioner kroner for bygget.

Til toppen