Selger kundebaser i Telenordia Privat til Glocalnet AB

Telenor Plus og svenske Glocalnet AB har signert en avtale om salg av kundebaser i Telenordia Privat i Sverige. Oppgjøret vil skje i form av aksjer i Glocalnet.

Telenor Plus og svenske Glocalnet AB har signert en avtale om salg av kundebaser i Telenordia Privat i Sverige. Oppgjøret vil skje i form av aksjer i Glocalnet.

Salget forutsetter godkjenning av svenske myndigheter og forventes gjennomført ved årsskiftet, opplyser Telenor i en pressemelding.

- Det svenske markedet for telefoni og Internett aksess er fragmentert og modent for konsolidering. Gjennom salget til Glocalnet kan vi bidra til konsolideringen av dette markedet og dermed skape en levedyktig virksomhet, sier styreformann Knut Haakon Nilsen i Telenordia.

Salget av kundebasene i Telenordia Privat i Sverige er en del av Telenor-konsernets ryddejobb for å redusere egne kostnader og fokusere mer på det man på Fornebu oppfatter som kjernevirksomhet.

Telenpor la frem sine 3. kvartalstall i dag:

Telenordia Privat har cirka 270.000 aktive abonnenter, hvorav 50.000 innen telefoni, 200.000 innen oppringt Internett aksess og 20.000 innen ADSL. Glocalnet har mer enn 140.000 aktive abonnenter innen telefoni, mobiltelefoni og oppringt Internett aksess. Selskapet har også nylig introdusert ADSL. Etter transaksjonen vil Glocalnet bli den tredje største komplette teleoperatøren i det svenske privatmarkedet, med gode muligheter til å oppnå lønnsom drift.


- For å sikre lønnsom drift som operatør i det svenske privatmarkedet er det avgjørende å nå kritisk masse. Vi mener at Glocalnet er den aktøren som er best egnet til å drive konsolideringen i dette markedet og sikre eierne avkastning på investert kapital, sier Nilsen.

Glocalnet vil utstede nye aksjer til Telenor Plus tilsvarende en eierandel på 37,2 prosent. Telenor Plus blir dermed den største eieren i Glocalnet. De som frem til i dag har vært de største eierne i Glocalnet - Catella IT AB og Inter IKEA Finance S.A Holding - vil ha en eierandel på cirka 30 prosent etter emisjonen.

I forbindelse med salget av kundedatabasen, inngår Glocalnet en trafikkavtale med Telenor Business Solutions AB om kjøp av nettkapasitet for fasttelefoni- og internettkundene.

Til toppen