Selger Locus for 7 millioner

Sysdeco Group avhender 80 prosent av aksjene i Locus AS til Telenor Venture. Til gjengjeld mottar Sysdeco aksjer i PolyDisplay for 7 millioner kroner.

I likhet med Sysdeco GIS, holder Locus AS på med geografiske informasjonssystemer, og idéen til Sysdeco-ledelsen var en gang at synergieffekter skulle løfte begge selskapene. Nå er planene lagt på hylla, og i stedet selger Sysdeco Group det lille programvareselskapet til investeringsselskapet Telenor Venture for 147.857 aksjer i PolyDisplay.

- Avstanden mellom Sysdeco GIS og Locus var for stor til at vi kunne oppnå de helt store synergiene, sier konsernsjef i sysdeco Group, Tor Alfheim, til digi.no. Han forklarer at virksomheten den siste tiden har vært en klump om foten for konsernet.

- Det har gått dårlig med Locus siste halvår, sier Alfheim, som forklarer at salget er et ledd i den stadig mer fokuserte virksomhetsstrategien. Aksjevederlaget på halvannen prosent av aksjene i PolyDisplay er ifølge siste omsetningskurs på den unoterte lista verdt i overkant av 7 millioner kroner.

- Vi har ingen planer med vår andel i PolyDisplay. At vi mottok vederlaget i aksjer var en ren tilfeldighet, sier Alfheim, som forøvrig mener de 7 millionene som salget representerer er innenfor det som kan regnes som normal "støy" hva gjelder selskapets likviditet.

;