Selger millioner av GPS-mobiler i Europa

Europeiske mobilkunder velger stadig oftere en telefon med GPS-mottaker og WLAN-støtte.

Selger millioner av GPS-mobiler i Europa

Europeiske mobilkunder velger stadig oftere en telefon med GPS-mottaker og WLAN-støtte.

Smarttelefoner, den mest avanserte gruppen av mobiltelefoner, har det siste året i stadig større grad blitt utstyrt med tekniske løsninger som GPS-mottaker og WLAN-støtte. En ny undersøkelse fra Canalys viser at dette har vært en vellykket satsing.

Undersøkelsen, som tar for seg EMEA-markedet i andre kvartal i år, forteller at 38 prosent av de solgte smarttelefonene har vært utstyrt med GPS-mottaker. Andelen utstyrt med WLAN-støtte var derimot på hele 58 prosent, mens andelen utstyrt med berøringsskjerm var på 13 prosent.

I alt ble det levert 12,6 millioner smarttelefoner i EMEA-området i andre kvartal i år, noe som er 28 prosent mer enn tilsvarende kvartal året før. Men selv om markedet fortsatt vokser, var veksten dette kvartalet den laveste på 18 måneder. I første kvartal var veksten på 44 prosent.

Med 12,6 millioner enheter mener Canalys at andre kvartal i år var det nest beste noensinne for salget av smarttelefoner. Antallet solgte smarttelefoner utgjør omtrent 13 prosent av det samlede mobilsalget i EMEA i andre kvartal.

Nokia er den klart største leverandøren av smarttelefoner og har en andel på 71,2 prosent i dette markedet. Men selv om selskapet har levert 14,6 prosent flere mobiler i andre kvartal i år enn i samme kvartal i fjor, har markedsandelen sunket med 8,5 prosentpoeng siden i fjor.

RIM og HTC kommer på de to neste plassene, med en andel på henholdsvis 7,2 og 7,0 prosent. Disse selskapene opplever kraftig vekst, henholdsvis 64,8 og 118,7 prosent siden samme kvartal i fjor.

Størst er likevel veksten til Motorola og Samsung, som ligger på henholdsvis fjerde og femte plass. Disse selskapene har oppnådd en vekst i leveransene i EMEA på henholdsvis 221,8 og 232,0 prosent siden i fjor. Men markedsandelene er fortsatt ikke større enn henholdsvis 3,4 og 3,2 prosent.

De resterende leverandørene av smarttelefoner har en samlet andel på 8,0 prosent, ned 0,1 prosentpoeng siden i fjor. Samlet har disse selskapene levert 26,6 prosent flere smarttelefoner til EMEA enn i fjor.

Apple var i andre kvartal ikke store nok i det europeiske markedet til å komme blant de fem største, men Canalys ser ikke bort fra at Apple kan true posisjonene til både HTC og RIM når tallene for tredje kvartal legges fram.

    Les også:

Salget av smarttelefoner drives av brukernes etterspørsel etter avanserte egenskaper, men senioranalytiker Pete Cunningham i Canalys mener at mange eier av smarttelefoner ikke utnytter telefonenes egenskaper fullt ut.

- Bekymring knyttet til brukskostnader er fortsatt en stor barriere, selv om større tilgjengelig av fast pris for dataoverføring vil hjelpe. Brukervennligheten må fortsatt forbedres for visse applikasjoner på mange enheter. Dessuten er folk også varsomme med å tappe batteriet og dermed miste muligheten til å ringe. Batteritiden bedres ikke med at GPS og WLAN er skrudd på, heller ikke av å ha en stor, lyssterk skjerm for navigering eller av surfing på nettet, sier Cunningham i en pressemelding.

Han mener likevel at det er en klar etterspørsel etter slike applikasjoner og funksjonalitet. Han mener også at framskritt innen batteriteknologien vil kunne åpne for vesentlige endringer i bruksmønstrene.

I en undersøkelse Canalys gjennomførte i mars blant 4000 mobilbrukere, ble det klart at batteritiden var den egenskapen ved brukernes mobiltelefoner som intervjuobjektene var minst fornøyd med.

Det økende antallet mobiltelefoner med innebygd GPS-mottar vil ifølge Canalys gjøre det mer realistisk å tilby lokalitetsbaserte tjenester. Dette gjelder ikke minst tjenester knyttet til kjøring, for eksempel det å kunne få informasjon om lokale trafikkforhold, automatisk hastighetskontroll, åpne bensinstasjoner og ferske driftstoffpriser.

Markedet for mobiltelefoner med GPS-mottaker er nå allerede nesten like stort som markedet for separate, personlige navigasjonsenheter innen EMEA. I andre kvartal i år ble det solgt 4,8 milliarder personlige navigasjonsenheter i EMEA, mens det ble solgt 4,7 millioner smarttelefoner med GPS-støtte. Men foreløpig er det ifølge Canalys få som benytter GPS-mobiler i forbindelse med navigasjon av kjøretøyer.

Til toppen